„Při státním zdravotním dozoru jsme ve Zlínském kraji zjistili 18 nedostatků. Oproti loňským 44 závadám se jedná o výrazný pokles,“ uvedla vedoucí odboru Hygieny dětí a mladistvých Zlínské krajské hygienické stanice Ivana Lukašíková.

Za zjištěné závady uložila hygiena na místě pět blokových pokut v celkové výši dva tisíce korun. Ve správním řízení potom jednu třítisícovou pokutu. „V měsíci září budou uložené další dvě sankce, které zatím nejsou zahrnuty do výše uvedených údajů,“ doplnila Lukašíková.

Nejčastější nedostatky byly shledány ve zdravotní dokumentaci a v ubytování dětí. V prvním případě se jednalo například o neúplnou evidenci zdravotní dokumentace dětí, o nepředložení posudků zdravotní způsobilosti fyzických osob činných na akci či o nedostatečné vybavení lékárničky.

V oblasti ubytování šlo například o nedostatečný prostor pro uložení osobních věcí, nedostatečnou plochu na jednoho ubytovaného či špatné zajištění průchodu mezi jednotlivými lůžky. Kontroly narazily také na neprovádění řádného úklidu.

Další drobné nedostatky se objevily v zásobování pitnou vodou a ve stravování, kdy bylo kupříkladu špatně zamražené pečivo, zjištěna plíseň v kuchyni nebo chyběly sítě v oknech a odlupovala se malba v kuchyni.

Podle Lukašíkové vyčnívaly letos v negativním smyslu dvě akce, kde bylo zjištěno více hygienických nedostatků. Na čtyřech akcích byl podle ní zaznamenán epidemický výskyt. “Jednalo se o různá onemocněné odlišné etiologie, jak virové, tak i bakteriální,“ upřesnila. Od občanů prý byly podány čtyři podněty, které se ve dvou případech potvrdily.

„Žádná akce nebyla letos kvůli hygienickým nedostatkům zrušena,“ sdělila Lukašíková. Úplný zákaz akce byl prý uložen například v loňském roce v regionu Kroměříž na základě nárůstu počtu nových případů onemocnění u dětí a výskytu nových případů onemocnění v dalším turnusu.