V textu dopisu bylo uvedeno: „Potvrzujeme Vám, že dne 30. srpna 2017 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje Vaši Petici k řešení obtěžujícího zápachu v otrokovické části Bahňák. Dle našeho posouzení splňuje tato petice všechny náležitosti stanovené petičním zákonem, a proto je nyní v souladu s příslušnou vnitřní normou Zlínského kraje řešena krajským úřadem.“ (ex)