Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je však počet lidí na úřadu práce nižší o 1 862 osob. V průběhu července bylo nově zaevidováno 2 317 osob.

Ve srovnání s červnem to bylo více o 694 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku více o 136 osob. Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 734 uchazečů. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 954.

Meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán ve všech okresech kraje. Nejvíce vzrostla nezaměstnanost v okrese Zlín (10,4 %), následuje Uherské Hradiště (8,9 %), Vsetín (4,1 %) a nejméně vzrostla nezaměstnanost v okrese Kroměříž (3,6 %).

Kraj evidoval k 31. 7. 2019 celkem 14 126 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 691 vyšší, než v předchozím měsíci. (ex)