Uspořádat toto setkání za účelem výměny zkušeností bylo jedním z úkolů, který vzešel ze závěrečné porady vedení čtyř partnerských měst k ukončení slavností. Tak se také stalo a čtyřčlenná delegace strážníků a vedení MP mohla vyrazit za svými slovenskými kolegy.

Tam se jim dostalo velmi milého přivítání jak na dubnické radnici panem primátorem, tak i na služebně tamní policie, a to jejím náčelníkem Tiborem Rehákem. Po krátkém společném seznámení všech zúčastněných se konal společný oběd s představiteli města a vedením městské policie.

Proběhlo mnoho diskuzí a debat týkající se práce městské policie v obou městech, podmínkám a zákonům ve vztahu k samosprávě města, ke státu, k republikové policii atd.

Nechyběla prohlídka města, služebny MP včetně dozorny městského kamerového systému města, výzbroje a výstroje příslušníků MP. Téměř celý výměnný pobyt byl v doprovodu primátora Jozefa Gašparíka, od kterého se otrokovičtí strážníci mohli dozvědět mnoho zajímavých informací, zejména týkajících se historie a rozvoje tohoto průmyslového města, které je svou charakteristikou hodně blízké Otrokovicím.

Tato dvoudenní návštěva završila druhý den ve sportovní hale v blízkém Trenčíně, kde se celá delegace z Otrokovic aktivně zapojila do her v rámci sportovního dne, který se koná jednou ročně pro všechny zaměstnance městského úřadu a Městské policie Dubnica nad Váhom.

„Možnost poznat jinou městskou policii jiného města a jiného státu, vyměnit si zkušenosti z oblasti této práce bylo jistě pro všechny velmi zajímavé a přínosné," konstatoval zástupce velitele MP Otrokovice Karel Koňařík.

Závěr a rozloučení bylo s dohodou a příslibem, že v příštím roce se uskuteční druhý výměnný pobyt, ale tentokrát Mestskou políciu Dubnice budou hostit Otrokovice a slovenští kolegové tak budou moci poznat a seznámit se s naší Městskou policií a městem Otrokovice.