V našem kraji toto sdružení funguje už pět let a bezplatně poskytuje terénní sociální služby rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým či s kombinovaným postižením nebo dětmi předčasně narozenými. Jejich péče je určena dětem od narození do sedmi let věku. Aktivity jsou zde různorodé a lze říci, že činnost této organizace představuje pomocnou ruku všem, kteří si nevědí rady s těžkou životní situací.

„Jsme občanské sdružení a na počátku stálo několik rodičů, kteří tuto službu potřebovali a několik dobrovolníků, kteří se zasloužili o založení tohoto střediska,“ přiblížila vedoucí střediska Dagmar Machová.Podle ní zde v současnosti pracují čtyři poradci rané péče, kteří do rodin jezdí. Mají sedmdesát pět klientských rodin v celém Zlínském kraji.

Pro středisko pracuje externí psycholog, který poskytuje psychologické konzultace rodičům i dětem. „V poslední době k nám přicházejí rodiče s těmi nejmenšími dvouměsíčními či tříměsíčními zdravotně postiženými dětmi, např. s Downovým syndromem, poruchami z autistického spektra. Jedná se ovšem o velmi individuální záležitost,“ uvedla.

„Na základě našich zkušeností jsme zjistili, že mnoho lidí o rané péči nic neví. Spousta odborných lékařů, pediatrů a také zdravotních sester nemají úplně jasnou představu v čem tato práce spočívá,“ podotkla. Podpora organizace jde mnoha směry. Pracovníci Educa jsou rodinám oporou, když se musí vyrovnat s postižením dítěte. Rovněž pomáhají s orientací v problematice sociálních, právních či školských systémů.

Právě tyto otázky jsou pro rodiče nejpalčivější. „Často se potýkáme s problémy, když se děti mají zařadit do předškolního nebo školního zařízení. Školka či škola v místě bydliště mnohdy nemá o dítě s postižením zájem, což sklouzává k tendenci chtít jej umístit do speciálních škol. Ty jsou však mnohdy vzdáleny dvacet až třicet kilometrů,“ přiblížila problém Machová.Podle ní tato otázka v současnosti představuje závažný problém.

Při snaze zařadit postižené dítě do kolektivu ve školce lze občas narazit na netaktnost rodičů zdravých dětí. S netaktností se lze setkat například i u odborných lékařů. „Jedná se ale o velmi individuální situace,“ podotkla.

Podle ní tkví problém v zařazení takovéhoto dítěte mezi ostatní spíše v dospělých. „Když lidé chtějí, vždy je možné nalézt řešení. Například některé učitelky ve třídě nechtějí postižené dítě a potom je těžké cokoli prosadit,“ dodala.

Práce poradkyň je psychicky náročná. Často se stává, že rodina neustojí těžkou životní situaci a rozpadne se. Z lidského hlediska musí být připraveny na složité a náročné situace. Společně s rodiči hledá řešení jejich problémů. Jen velmi těžko si lze časem udržet profesionální odstup. To je na této práci velmi obtížné. „Snažíme se rodinám ukázat určitý návod, jak situace řešit za pomoci svých vlastních sil. Nic neděláme direktivně,“ podotkla. Podle ní si sami rodiče vybírají postupy a programy, jak chtějí se svým dítětem pracovat. Například se poradkyní ptají na které specializované pracoviště se mohou obrátit či na jakou sociální pomoc mají nárok.

O víkendech se organizují setkávání klientských rodin, které bývají čtyřikrát až pětkrát do roka. „Zde se scházejí rodiny, které se soustřeďují na stejnou problematiku. Víkendy se zaměřují tématicky, jednou jde o rehabilitaci, jindy o plavání nebo hippoterapii,“ přiblížila.

Středisko rané péče organizuje přednášky a setkání rodičů, kde si mohou vyměňovat své zkušenosti a poznatky.Podle Machové rodiče středisko rané péče ve Zlíně vyhledávají sami. Mají zájem na tom, aby se s dítětem pracovalo. Pokrok je pak znát hlavně v možnostech zařazení do školky se zdravými děti, například s asistentem. „Je to hlavně díky pravidelné a potřebné péči,“ uzavřela.

Organizace funguje na základě získávání prostředků z dotací od ministerstva práce a sociálních věcí, od měst či obcí, kde se nachází klientské rodiny, či darů fyzických a právnických osob.

Sdružení Educo se účastní kampaně s názvem Týden rané péče, která si klade za cíl upozornit na potřebu terénních sociálních služeb pro rodiny, které doma vychovávají děti s postižením. Ta se uskutečňuje tento týden od 22. do 29.listopadu. „Týdne rané péče se účastníme podruhé, protože jme členy asociace pracovníků rané péče, která je zaštiťující organizace pro střediska rané péče v republice a hlavně garantuje kvalitu poskytovaných služeb," řekla.

„Během roku organizujeme akce pro veřejnost i pro odborníky. Jde například o Dny otevřených dveří, prezentaci fotografií v nákupních centrech. Chceme touto cestou dát veřejnosti vědět, že tato organizace existuje, komu pomáhá a jakým způsobem,“ doplnila.