„Ohradníky byly umístěny ve čtyřech honitbách a akce byla úspěšná. Loni jsme zaznamenali až osmdesátiprocentní úspěšnost při zamezení přecházení silnic zvěří. Test se prováděl v šestnácti mysliveckých honitbách. Takže budeme v kontrolním měření pokračovat," sdělil náměstek hejtmana pro životní prostředí Ivan Mařák (KSČM), že 16 ohradníků vyšlo na 100 tisíc. Zvěř ve vymezených lokalitách přes cesty přecházela daleko méně, ale podle Mařáka to může být například proto, že rostliny, které jsou jejich oblíbenou potravou, rostly minulý rok na jiném místě, takže zvířata neměla důvod cestu přecházet.

Přesto, pokud opakované měření úspěch potvrdí, hodlá kraj nabídnout spolufinancování pachových ohradníků pojišťovnám. „Srážky aut s vysokou neohrožují jen život zvěře, ale také majetek a zdraví řidičů. Škody na autech pak musí uhradit pojišťovna," poznamenal hejtman Stanislav Mišák. Podle něj by takto pojišťovny ušetřily značné finanční částky, které nyní investují na opravu bouraných automobilů.

Pachové ohradníky fungují na bázi nepříjemného pachu, kterému se zvěř vyhýbá. „Zatím s nimi nemám zkušenost, tak jsem zvědavý, jestli opravdu budou fungovat," říká místopředseda okresního mysliveckého spolku ve Zlíně Otakar Rosulek, který právě čeká na zásilku ohradníků.

Hodlá je umístit na okraji lesa. „Vyzkoušíme je proti divočákům, kteří už začínají páchat škody na polích. Doufáme, že když k poli dáme ohradníky, zůstanou divoká prasata v lese, kam patří," doplnil Rosulek.

Řidičce Marice Námešné se nápad s ohradníky líbí. „Nedávno jsem jela z Želechovic na Klečůvku a najednou vyběhl zpoza keře zajíc. Téměř jsem do něj narazila," vzpomněla nedávný zážitek.