Od školy zmizí nevhodně rostlé smrky. „V projektu počítáme také s rozšířením prostor pro zvětšení plochy na šikmá parkovací místa," popsal starosta Jaroslav Končický. Přestože stavba parkovacích míst v tomto roce není zahrnutá do rozpočtu města, v následujícím roce se nových míst lidé zřejmě dočkají.

Čistka čeká rovněž plochu vedle místní Sokolovny. „Na hranici životnosti jsou nejen lípy, ze kterých zbývají prakticky torza, ale také stromořadí kaštanů," přiblížil starosta. Zmizí také stromořadí javorů a navazující katalpy.

Vznikne nová alej

„Na místě stávající aleje vznikne alej nová. Bude se jednat opět o javory," podotkl Končický. Zároveň zmínil, že zejména zásah v prostoru Sokolovny bude dost zásadní, ale nezbytný. Údržbu zeleně pokryje z pětasedmdesáti procent dotace z Operačního programu životní prostředí. „Celkovou výši nákladů budeme znát po veřejné soutěži o tuto zakázku," dodal. (ivb)