Na Zlínsku se nachází kolem tří set pramenů, studánek a dalších vodních zdrojů. Holík jich obešel osmnáct. Zjistil, že v současném horku a suchu nezřídka vysychají.

„Pramen svaté vody u kostela Panny Marie Sněžné na Malenisku nebo studánka Na Vrchách byly zcela bez vody,“ okomentoval suchou situaci Holík.

Studánky nebo prameny mají nejčastěji jako zdroj podpovrchovou vodu, která opravdu může vyschnout. Není to však definitivní.

„Prameny jsou z puklinových zdrojů, proto je možné, že se za nějaký čas obnoví. Například po období dešťů nebo s táním sněhu,“ objasnil Alan Urc z Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody však udává, že vyschla už nejmíň třetina.

Pro přírodu mají drobné vodní zdroje velký význam.

„Z hlediska přírody je studánka úžasné prostředí, protože je v ní pořád stejně studená voda. Tím pádem je domovem pro živočichy, kteří se jinde nevyskytují,“ objasnil Stýblo.

V Česku je to například náš nejmenší mlž praménka rakouská, která je kvůli zanikání původních studánek vzácná. Lesní prameny navíc slouží jako napajedlo pro zvěř.

Za mizení studánek ovšem nemůže pouze sucho. Podle Jaroslava Holíka jsou mnohé studánky špatně udržované, některé dokonce úplně zničené.

„Zákon neukládá vlastníkovi pozemku, na kterém se pramen nachází, aby se o něj staral. Je ale zavázán, že jej nesmí znečistit,“ informoval Urc.

POSBÍRÁNÍM ODPADKŮ SE NIC NEZKAZÍ

Příkladem zničení je studánka Yulia u Ludkovic. K úpravám nabádá také Český svaz ochránců přírody. „Pokud chce veřejnost prameny obnovovat, měla by postupovat s rozmyslem, aby neuškodila organismům, které ve vodě žijí,“ varoval Petr Stýblo.

Doplnil však, že sběrem odpadků se nic nezkazí.

Navzdory počasí jsou některé prameny na Zlínsku v dobrém stavu. „Nejlépe mě překvapil pramen Chladná voda pod Komoncem. Vzledem k suchu byl proud silný,“ sdělil Holík.

OBEZŘETNOST JE NA MÍSTĚ

Lidé by ale měli mít na paměti, že studánky jsou nezajištěné zdroje vody, které krajská hygienická stanice nekontroluje.

„Doporučujeme, aby lidé, kteří si nabírají vodu do lahví, ji spotřebovali co nejdříve. A měli na paměti, že ji pijí na vlastní riziko,“ shrnula Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. (dam)