V rámci programu Celoživotního vzdělávání mohou posluchači zlínské univerzity vycestovat na jeden až dva semestry do různých partnerských škol. „Máme uzavřených zhruba sto dohod se zahraničními institucemi přes projekt Erasmus, plus dalších padesát vlastních,“ upřesnila kancléřka UTB Andrea Kadlčíková.
Díky partnerským smlouvám mají vysokoškoláci příležitost vzdělávat se rok v zahraničí, aniž by přerušili studium na zlínské univerzitě. „Pokud student v cizině splní předem stanovený počet kreditů, rok mu uznáme a automaticky tak postoupí do dalšího ročníku,“ vysvětlila Kadlčíková.

V nadcházejícím akademickém roce očekává univerzita výjezd minimálně sto dvaceti studentů. Největší zájem byl již tradičně o Francii, Německo, Portugalsko, Rakousko, Dánsko a Finsko.

Jedním z uchazečů o oblíbené destinace byla i dvacetiletá studentka fakulty managementu a ekonomiky Petra Žitníková. „Francii jsem si vybrala proto, že už jsem tam dvakrát byla, a tak alespoň trochu vím, do čeho jdu. Ráda bych se navíc zdokonalila ve francouzštině a poznala jejich pohled na management,“ konstatovala Žitníková.

Přestože UTB a Erasmus poskytují studentům dostatečné organizační a finanční zázemí, není o výjezd na zahraniční školy očekávaný zájem. Počet zlínských vysokoškoláků na partnerských univerzitách sice stále roste. I tak má ale většina uchazečů při výběrovém řízení na zahraniční stáže, na rozdíl od jiných českých škol, větší šanci na úspěch. „Největší zájem je na fakultě managementu a ekonomiky a na fakultě multimediálních komunikací (FMK). Počet uchazečů letos výrazně stoupl, i tak ale vyšleme více než dvě třetiny z přihlášených studentů,“ sdělila proděkanka pro vnější vztahy FMK Silvie Turková.
„Navštěvuji Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde je kvůli obrovskému zájmu v postatě nereálné vyjet na studium do zahraničí,“ postěžovala si Katarina Kubincová z Rožnova pod Radoštěm. „Když jsem se dozvěděla, jaká je situace ve Zlíně, hned jsem přesvědčila mého přítele, který tam studuje, aby toho využil,“ dodala.

„Každý rok má možnost vycestovat přes naši univerzitu pouze necelá polovina zájemců,“ přisvědčila koordinátorka Erasmu z Vysoké školy ekonomické v Praze Dagmar Böhmová.