Celostátní finále se konalo v Praze a soutěžilo v něm přes 300 podnikatelských záměrů z celé republiky. Do finálového kola jich bylo vybráno dvanáct, z nichž dva náležely studentům Baťovy univerzity ve Zlíně.

Čerství absolventi ze Zlína uspěli s projektem WriteSquare.com. Je to globální internetové tržiště, kde se setkává poptávka ze strany zákazníků s nabídkou ze strany registrovaných odborníků.

Jedná se v podstatě o databázi registrovaných odborníků, kteří se na webu prezentují svými profesními profily a vytvářejí nabídky svých služeb. Na WriteSquare.com může zákazník poptávat právní služby, díky kterým lze poptávat právní smlouvy za mnohem příznivější ceny než v advokátní kanceláři, dále služby překladatelské, copywriterské, programátorské, designérské, administrativní, akademické a mnohé další.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli pro nás důležité ocenění a že si náš projekt v soutěži získal takovou oblibu. Nejvíce nás však těší, že se projektu daří a neustále se rozrůstá. Po třech měsících provozu máme první tisíc registrovaných uživatelů," uvedl Libor Minařík s tím, že se svým kolegou nadále hledají nové odborníky, kteří by se u nich mohli zaregistrovat.

Projekt přitom vznikl původně jen jako povinná práce ke splnění předmětu Základy podnikání. „Náš nápad však zaujal představitele Technologického inovačního centra a doporučil nám přihlásit se do soutěže. A to byl pro nás impulz," prozradil Robert Pohuba.

Na webu studenti stále pracují. „Do konce roku vstupujeme na Slovensko a anglicky hovořící trhy, kde očekáváme ještě výraznější růst," dodal jeden z autorů Minařík. (hed)