Studie odhalila nebezpečná místa při přecházení, absenci přechodů pro chodce i celých úseků chodníků, lokality s vysokým nebezpečím kolize aut a chodců i nedostatek parkovacích míst v blízkosti školy. Koncepce byla předána radě města 26. listopadu.

„Dnes je v okolí školy mimořádně vysoký pohyb aut, prakticky neexistují žádné parkovací plochy a v hustém provozu aut a autobusů procházejí žáci po komunikacích, na nichž nevedou žádné chodníky," popsal význam studie ředitel základní školy Karel Ptáček.

„Rada města od nás obdržela odborný výstup, který se zabývá komplexním řešením problémové dopravní situace. Získala tak vodítko a směr, kterým se může při realizaci nápravných opatření řídit," dodal.

Výstupy projektu označily několik míst, která jsou kvůli hustotě dopravy či chybějícím přechodům nebo chodníkům potenciálně nebezpečná.

Riziko vážné nehody se například ukázalo jako reálné na křižovatce ulic Školní a Dlouhá, kde studie navrhuje zpomalovací zvýšení vozovky a vybudování parkovacího stání pro 40 aut mimo prostor křižovatky.

Dalším kritickým bodem je křižovatka ulic Dlouhá a Sušilova, kde se ve velmi malém prostoru setkávají auta a chodci. Zde se navrhuje výstavba nového chodníku, odklonění trasy pěších mimo auta a také zobousměrnění jiné komunikace ke škole, aby se v ulici Sušilova provoz snížil. Bude to ulice Školní od křižovatky u základní školy po ulici Cyrilometodějskou.

„Třetí nejzávažnější problém je na celé ulici Dlouhá, kde chybí chodník a pěší se pohybují po vozovce. Studie zde navrhuje nový chodník na celé horní straně, od starého města až po učitelskou bytovku," jmenoval z nejpalčivějších dopravních otázek ředitel školy.

„Jsme za vznik celého projektu velmi vděční, protože nám ušetří spoustu práce s hledáním řešení špatné dopravní situace kolem obou škol. Teď nás čeká realizace, ale předně nalezení způsobu financování," doplnila starostka Eliška Olšáková. (poh)