„Zaevidovat se nemusí, nýbrž mohou, a to s výhodami, které s sebou přináší evidence na úřadu práce. To znamená například úhradu zdravotního a sociálního pojištění za nezaměstnaného. Evidence přináší i zákonné povinnosti, jež nelze obejít,“ vysvětlil situaci vedoucí oddělení speciálního poradenství Úřadu práce v Uherském Hradišti Bronislav Vajdík.

„Úřad práce v Uherském Hradišti připravil, kromě tradičních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jako jsou příspěvky na mzdu u nově vytvořených pracovních míst, celou řadu dalších programů v oblasti poradenských činností a rekvalifikačního vzdělávání, včetně jednoletých profesních stáží, v rámci nichž mohou čerství absolventi získat praktické zkušenosti v nejrůznějších oblastech státní správy a samosprávy. Převážná část připravených programů bude financována z Evropského sociálního fondu,“ dále sdělil Vajdík.

V letošním roce budou mít absolventi cestu k zaměstnání obtížnější než v uplynulých letech. Celková míra nezaměstnanosti totiž je, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, téměř dvojnásobná. V současné době se pohybuje kolem 8 % a lze očekávat její další růst. I když se celkový počet nových absolventů oproti loňsku, kdy se od května do září zaevidovalo tři sta nových absolventů, nijak dramaticky nezvýší, situace pro ně bude rozhodně obtížnější, protože úřad práce má k dispozici mnohem méně volných pracovních míst než dříve,“ dodává Vajdík k situaci na Uherskohradišťsku.

Zvýšená míra nezaměstnanosti je jedním z důsledků hospodářské krize, ta se dnes dotýká všech odvětví. Řada zaměstnavatelů je nucena propouštět i kvalifikované a zkušené pracovníky, natož aby si mohli dovolit přijímat nové. „Je zcela zřejmé, že bez účinných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti se čerství absolventi budou uplatňovat obtížně,“ podotkl Vajdík.

Aktivní přístup absolventů při hledání pracovního uplatnění je v dnešní době doslova nutností. „Řada absolventů se na nás obrací s žádostí o pomoc při vyhledávání volného místa, ve většině případů je odkazujeme na úřady práce, protože ze zkušeností víme, že tam jim mohou pomoci nejlépe,“ říká jednatel Sdružení studentů České republiky Josef Sátora.

Vladimír Dostálek, Michael Lapčík