Oblíbenost školy je znát každoročně u „příjimaček“. „Loni jsme měli přes 400 uchazečů a ke studiu jsme jich přijali 120,“ uvádí Eva Vichlendová.

Mezi jedním z letošních uchazečů je také Ivan Kotlárik, který se zúčastnil posledního dne otevřených dveří.

„Tak nějak jsem přemýšlel, kam půjdu na střední školu. Popravdě, nikdy mě nenapadlo, že bych dělal bezpečnostně právní činnost. Před rokem jsem neměl ani ponětí, že něco takového je. Až do momentu, kdy mi tu školu někdo ukázal. A já si řekl, že to je přesně pro mě,“ sděluje své zážitky z dne otevřených dveří Kotlárik.

Návštěva věznice a soudní pitva

Co láká a baví děti nejvíc?

„Mezi dětmi samozřejmě vedou ty akční předměty – kriminalistika, bezpečnostní činnost, střelecká příprava a další,“ odtajňuje Vichlendová, ale upozorňuje, že žáci se nevyhnou ani klasickým předmětům.

Například ne příliš oblíbené matematice. „Jsme náročná škola a v klasických předmětech jako je čeština, matematika či cizí jazyk, nemůžeme slevit,“ zdůrazňuje Eva Vichlendová.

Ale ani odborné předměty nejsou vždy „zábavné a akční“.

„Od prvního ročníku mají u nás studující také právo. A to je pro nás stěžejní předmět. Tam neexistují žádné úlevy,“ uvádí Eva Vichlendová.

Najdou se však studenti, kteří si výuku práva pochvalují.

„Právo a kriminalistika je velice zajímavé. Myslím, že se hodí i do běžného života,“ míní bývalý student Radomír Ostruška a říká, že podle jeho zkušeností mnozí žáci pokračují po ukončení střední školy studiem práv na vysoké škole.

Kromě práva v prvním ročníku se dětem od třetího ročníku nabalují další odborné předměty jako je bezpečnostní činnost, kontrola kriminality, dopravní činnost a další.

Studenti navíc absolvují několik sportovních kurzů, navštíví věznice, soudní instituce a v rámci soudního lékařství jsou například přítomni i pitvě.

„Z těch odborných předmětů mě asi nejvíce zaujala střelecká příprava. Nejen kvůli učitelům, ale také praktické části, kdy se střílelo z několika druhů zbraní,“ vzpomíná Ostruška.

Ze školy rovnou do uniformy? Nelze

Pouze dvě školy s oborem vzdělání „Bezpečnostně právní činnost zřizuje ministerstvo vnitra – v Holešově, v Praze-Hrdlořezích a její pobočce v Sokolově.

Ačkoliv by název mohl napovídat, že absolventem školy je policista schopný nastoupit do služebního poměru, není tomu tak.

„Jsme klasickou střední školou. I naši žáci musí projít přijímacím řízením do služebního poměru, absolvovat fyzické i zdravotní testy, psychologické vyšetření, popřípadě pohovor,“ vysvětluje Vichlendová.

„Naši absolventi se ovšem dokážou lépe a rychleji zorientovat v podmínkách a fungování policie,“ pokračuje Eva Vichlendová.

Profesní kurz nového policisty trvá rok. Studenti, kteří úspěšně prošli SPŠ Holešov mají tento proces zkrácen na polovinu.

„Žáci zúročí spoustu vědomostí ze školy. Zejména právo, kriminalistiku a střelbu. Navíc jim výrazně pomůže, že na škole měli hodiny tělocviku navíc,“ míní Eva Vichlendová.

„Prioritně nám jde o to, aby děti končily v řadách policie, ale někteří z nich si vyberou povolání v armádě či u soukromých subjektů. Někteří z nich pokračují na vysokou školu. Těch možností uplatnění je mnoho,“ je přesvědčena Eva Vichlendová.

Potvrzuje to i již zmíněný Radomír Ostruška. Své zkušenosti a vědomosti nyní zúročuje na Univerzitě obrany, vojenské vysoké škole.

Ryze chlapecká škola se otevřela dívkám teprve v roce 1994. A zatímco ještě před několika lety tvořily dívky zhruba třetinu žáků, v posledních dvou ročnících již jejich počet mírně převládá. „

V minulém roce se hlásilo 418 uchazečů. Z toho bylo 227 dívek a 191 chlapců,“ vyčíslila Vichlendová.