"K tomuto kroku jsme přistoupili také proto, že ministr financí Miroslav Kalousek nám slíbil spoluúčast na vytváření zcela nového zákona o rozpočtovém určení daní," řekl starosta obce Suchá Loz Petr Gazdík.

Nový zákon, jenž by měl začít platit od 1. ledna 2010, by měl být především systémový, každá samospráva by měla dostat peníze podle toho, co pro občany dělá. "Například Praha má metro, dělá i mnohem více kulturních akcí pro občany, tak ať tam více peníz klidně jde, ale odůvodněně. A ne tak, aby byl určen koeficient, jehož výši nedokáže nikdo pořádně ani vysvětlit," řekl již dříve Gazdík. Zákon by měl například zvýhodňovat i ty obce a města, které jsou ve vyšší nadmořské výšce, a mají tak vyšší výdaje na zimní údržbu.

Žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku podala Suchá Loz společně s obcí Vysoké Pole, jejíž zastupitelstvo již o stáhnutí rozhodlo na svém pondělním zasedání.

"Soud ve Štrasburku nám již zaslal dopis, že naši stížnost přijal a bude se jí zabývat. My zřejmě v pondělí odešleme soudu dopis, že o projednání nestojíme a že celou věc bude řešit pouze v rámci České republiky," řekl ČTK místostarosta Vysokého Pole a právník Stanislav Polčák. Zároveň ale upozornil, že pokud ministerstvo financí nedostojí svého slova a nový systémový zákon nepřipraví, obnoví obce své kroky na mezinárodním poli.

Zhruba 40 starostů již v polovině června podepsalo Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci. V ní se zavázali, že budou usilovat o změnu současného systému přídělu nárokových státních prostředků. Ke smlouvě se připojilo přes 1200 obcí. Starostové především odmítají, aby čtyři největší města republiky, a to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, v nichž žije pětina obyvatel země, získávala více než polovinu prostředků všech obcí a měst.

Stát nyní rozděluje vybrané daně mezi obce podle počtu obyvatel. Čím větší sídlo, tím větší obnos získá na obyvatele. Koeficient, podle kterého se odvozuje podíl na výnosech daní, je pro malé obce do 100 obyvatel 0,4213, pro malá města 0,5881, pro města typu Plzně pak 1,7 a Praha má koeficient 2,7. Stát tak při rozdělování výnosů z daní nezohledňuje například velikost katastrů. Malé obce sepřitom v přepočtu na obyvatele starají o mnohonásobně větší území, než jaké připadá na obyvatele velkých měst.

Novela by měla daňové příjmy malých obcí posílit na úkor čtyř největších měst. Ta by přišla celkem o 3,3 miliardy korun. Zbylé obce a města by si naopak polepšily o 5,8 miliardy korun. Ministr financí vládě tento návrh předloží současně s variantou, která s tak výrazným nárůstem obecních rozpočtů nepočítá.

Ministerstvo financí chce zmenšit počet pásem, ve kterých rozděluje obcím daně podle počtu obyvatel, ze současných 14 na čtyři, a tím posílit prostředky pro nejmenší obce z pohledu jejich inkasa na hlavu. Nejmenší obce nárokují dnes řádově 4500 korun na hlavu, v případě, že novelu vláda schválí to bude dvojnásobek.