Slivovice se bude degustovat v prostorách Laboratorního centra Fakulty technologické v centru Zlína.

„Do soutěžního klání se může zapojit každý, kdo přihlásí svůj vzorek pálenky v transparentním obalu o objemu půl litru. Jednotlivé vzorky bude hodnotit odborná porota ve složení akademiků nejen z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ale také z České republiky a Slovenska. Koštu se rovněž zúčastní osobnosti z kulturní či průmyslové oblasti a nebudou chybět ani známí koštéři z regionu,“ říká mluvčí UTB Petra Svěráková.

Historicky se jedná o ojedinělou akci v rámci českých vysokých škol a univerzit.

„Kde jinde než na Fakultě technologické ve Zlíně, která se mimo jiné zabývá i potravinářstvím, tedy také destilací, hodnotit a degustovat tento nápoj,“ říká s úsměvem děkan fakulty Roman Čermák.

O vítězi se rozhoduje během šesti testovacích kol. Vzorků bývá zpravidla kolem padesáti. Počet vzorků musí být sudý, protože se hodnotí tzv. Švýcarským vyřazovacím způsobem známým z šachových turnajů, který je sice složitý, ale zároveň velmi objektivní.

Pořadateli akce jsou recesní spolek Námořnická unie ve spolupráci se Společností pro šíření odkazu Albrechta z Valdštejna. Ti si také připravili pestrý doprovodný program, chybět nebude například přednáška o nejnovějších trendech v oboru lihovarnictví, básnické pásmo absolventů FT či divadelní vystoupení Námořnické unie, spolku studentů a absolventů nejen Fakulty technologické, ale i ostatních fakult UTB ve Zlíně.