„Prakticky od války dochází v této lokalitě k částečným sesuvům. Byla už i oficiálně prohlášena za nestabilní a sesuvné území,“ informoval.

V rámci protierozních opatření tam zazdili do země 28 pilotů, které drží tři metry vysokou a 25 metrů širokou opěrnou zeď.

„Tímto jsme tak zabránili u pětice tamních domů dalším sesuvům a velkým škodám nejen u tamních obyvatel, ale i na obecním majetku,“ podotkl. Na stabilizaci svahu získala obec dotaci z Operačního programu Životní prostředí.