Tato tradice se do měst dostala až v devadesátých letech, kdy docházelo k obnovování mnoha zvyků spojených s církví, včetně průvodů a Božího těla. Ve Zlíně k obnovení tradice došlo v roce 2015, kdy se slavila mše svatá na náměstí Míru.

„Svátek je oslavován napříč celým spektrem farností. Vychází vždy na čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Slavnost však lze odsunout na neděli, což přináší větší účast věřících a událost je slavnostnější,“ vysvětlil zlínský děkan P. Kamil Obr, který byl před touto významnou událostí plný očekávání.

MODLITBY BYLY VYSLYŠENY

„Ještě jsem ve velkém městě nebyl, tady je ta tradice poměrně nová, jsem zvědavý, jak to vše dopadne,“ svěřil se před slavností. Dodal, že se za úspěch a klidný průběh slavnosti Božího Těla modlili. A jejich modlitby byly vyslyšeny. V krásném prostředí parku se mše svaté účasnili stovky věřících. Atmosféru dokreslovalo i slunečné počasí.

„Pozvání jsme udělali nejen pro zdejší farníky, ale i pro ty kteří patří na sídliště Jižní Svahy, takže uvidíme, kolik přijde lidí. Byl bych rád, kdyby přišla tisícovka, jsem zvědav,“ usmíval se před slavností kněz. A téměř tisícovka lidí opravdu do parku Komenského přišla.

Po skončení mše svaté a požehnání městu, vytvořili všichni přítomní eucharistický průvod, v němž kněz za doprovodu ministrantů, družiček a dalších věřících, odnesl Tělo Páně – Nejsvětější Svátost, do zlínského kostela.

„Byla jsem ve Zlíně na slavnosti Těla a Krve Páně v roce 2015, kdy mše svatá byla na náměstí Míru. Pamatuji si, jak jsem měla dojetím slzy v očích. Myslela jsem si, že už se toho ve Zlíně takto nedožiju. Nenechala jsem si tuto událost ujít ani předloni, takže dnes jsem tady nemohla chybět,“ usmála se osmaosmdesátiletá Marie Procházková.

„Je to tady čím dál lepší. Myslím, že tady žijí milí a obětaví lidé, jsou úžasní. Je obdivuhodné, jak lidé pomáhají kde mohou,“ ocenil své farníky, ale i občany Zlína děkan P. Kamil Obr, který do Zlína přišel loni v červenci. Podle něj je ve Zlíně o bohoslužby zájem. Ty nedělní přivedou do kostela Filipa a Jakuba plno věřících. „ V neděli je pět bohoslužeb a kostel je plný při každé mši svaté,“ usmál se. „Vždycky to může být lepší. Někdo víru ztrácí a někdo ji objevuje. Ale nedá se obecně říct, že by to šlo s vírou z kopce, aspoň tady ve městě,“ zhodnotil děkan P. Kamil Obr.