Zatímco v Mařaticích, na Slavkovsku, Korytňansku, Vlčnovsku či na Suchově je trnek a durancií vcelku dostatek, zahrádkáři z Uherskobrodska hlásí nestejnou úrodu a například v Janovicích či Košíkách visí na stromech většinou jen listí.

„S nadprůměrnou úrodou mohou počítat třeba v Mařaticích. Trnek i durancií je tam skutečně dostatek. Naopak, kde jich bude velký nedostatek, jsou Jankovice a Košíky,“ upozornil jednatel územního sdružení Českého svazu zahrádkářů v Uherském Hradišti Josef Pavliš. Ten propastné rozdíly v letošní úrodnosti jednotlivých oblastí přisuzuje dvěma hlavním vlivům.

„Část zlikvidované úrody trnek a durancií má na svědomí pásová námraza. Nepomrzly tam, kde foukalo. Dalším likvidačním prvkem je působení pilatky švestkové. Ta poškozuje budoucí plody v době květu. Proti ní je nutno chránit úrodu postřikem,“ vysvětlil Pavliš.

Dostatek modrého ovoce hlásí ze Slavkova, Korytné nebo Suchova. „Trnky už padají, ale durancie na stromech zatím drží,“ prohlásil předseda zahrádkářů ve Slavkově Karel Krhovský. Na kvasy v těchto dnech však podle něj lidé nejčastěji sbírají propadlé kusy. „Ze stromů ovoce třesou spíš ti, kteří mají strach, že jim ho někdo pobere,“ usmál se Krhovský.

V okolí Uherského Brodu se na kolísavém množství durancií podepsaly jarní mrazíky. „Úroda bude spíše průměrná. Jsou oblasti, kde se neurodilo vůbec nic. Mrazy postihly zejména durancie,“ přiznal šéf uherskobrodských zahrádkářů Josef Koníček.

Vlčnov a jeho okolí počítá s mírně podprůměrnou úrodou, co se týče množství. Kvalita ovoce se tam však jeví na solidní úrovni. „Durancií je na našem území více než trnek. Přes letní sucha vypadají velice dobře. Sezonu zahájíme nejspíš standardně v průběhu měsíce října,“ prohlásil vlčnovský páleničář Antonín Moštěk.