Společným cílem je podle náměstka zlínské primátorky Martina Janečky co nejrychlejší zpřístupnění tohoto areálu, jeho rekonstrukce a modernizace.
„Zastupitelstvo by mělo schválit záměr na nákup akcií a pohledávek, které jsou za ekonomicky spjatou skupinou Svit ve výši asi šesti miliard, za částku sto osmdesát milionů korun,“ popsal Janečka.

Koupit by je mělo od České konsolidační agentury, která je nyní hlavním věřitelem bývalé obuvnické továrny.
Problémem pro uzavření koupě části akcií a pohledávek za 180 milionů korun od České konsolidační agentury, by mohl být podle Janečky konkurz, který je podaný na jednu z dceřinných firem podniku, KONTY, a.s. Bez něj bývalá firma Svit, nyní rozštěpená na různé společnosti, které jsou často v likvidaci, na prodej pohledávek nepřistoupí.

„Podmínkou Svitu je zrušení konkurzu na dceřinnou firmu,“ poznamenal správce konkurzní podstaty firmy KONTY, a.s. Bronislav Kříž. Prodej závazků by byl podle něj možný i tak, i když mnohem obtížněji. Město Zlín potřebuje spolupráci jak s krajem, tak právě se společností Svit. „Ten bude pořád náš dlužník, bude mít v areálu zástavy. Potřebujeme jeho součinnost,“ zmínil náměstek primátorky.

Po nákupu se město spolu s partnery stane vlastníkem zástav za velkou většinou majetku areálu bývalého Svitu. Mělo by pak možnost v dražbách koupit všechen svitovský majetek. Jakožto hlavní věřitel by získalo víceméně všechny prostředky zaplacené v dražbě zpátky a stalo by se majitelem infrastruktury a nemovitostí.

„Je to nejčistější cesta, jaká může být,“ uzavřel Janečka. Koupí by se podle něj dostaly do majetku města nemovitosti jako stadion mládeže, část fotbalového stadionu na Letné, některé nemovitosti a komunikace přímo v Baťovském areálu nebo pozemky pod řadou cest, školek a jeslí ve městě.

Přečtěte si také:

Svitovský areál dostal konečně šanci

Svitovský areál se má více otevřít městu

Boj o Svit: čas běží

Rozhodnutí vlády o Svitu přišlo pozdě

Zlín sahá po dluzích Svitu