„Lépe pak zapadnou do kolektivu," míní ředitelka školy Marta Zakopalová.

Psal se listopad roku 2012, když iPady prvně dostalo jednadvacet dětí ze třídy 6. A. Sloužily k hodinám českého a anglického jazyka a také k výuce dějepisu. Otrokovická škola byla tehdy jednou ze třinácti škol v celém Česku, které se zúčastnily pilotního projektu Flexibook 1:1. Právě díky tomu mohla modernizovat výuku.

Teď už jsou ze šesťáků sedmáci a z tabletů se učí pořád. Nově je používají také v zeměpise a ve fyzice. „První rok jsme se snažili porovnávat výsledky vzdělávání u třídy, která s iPady pracovala, s tou, jež používala učebnice. Nedá se říct, že by se nějak významně změnily u žáků studijní výsledky," konstatovala ředitelka Zakopalová.

Možná to bylo i tím, že pro používání tabletů zvolila škola třídu, která byla vědomostně slabší než tehdejší 6. B. Posun ale přesto zaznamenali.

„Třída s iPady se naučila lépe orientovat a pracovat s výpočetní technikou, také více využívat internet," doplnila ředitelka.

V letošním školním roce však tablety už nepoužívají jen žáci 7. A, ale také ti ze 7. B, kterých je sedmadvacet. „Potom můžeme porovnat výsledky," poznamenala Marta Zakopalová s tím, že dokud 7. B tablety neměla, někteří žáci si mezi sebou záviděli.

Nové iPady pro další třídu škola zakoupila z peněz města, které projekt podporuje. „Je to zatraktivnění výuky a díky reálným videím a nahrávkám i větší přiblížení k praxi. To je v dnešní době velmi důležité," míní mluvčí radnice Lenka Vaculová.

Používání tabletů podle ní navazuje na projekty dřívější, kterými jsou modernizace učeben pro IT a jazyky, vybavování učeben interaktivními tabulemi a další.

S iPady už se školáci seznámili i v další z otrokovických škol, v ZŠ Mánesova. Používají je tam v rámci projektu Inovativní přístup k výuce anglického jazyka. Výuku s nimi si rovněž pochvalují.

„Využíváme je v hodinách angličtiny a němčiny. Nakoupené je máme pro vyučující, pro žáky máme šest. Musíme ale ještě dokoupit různé aplikace, aby děti například viděly detailně buňku či vesmír," vysvětlila zástupkyně ředitele Základní školy Mánesova Marcela Javoříková.

Tablety mohou využívat kantoři pro výuku všech ročníků, dětem jejich menší počet slouží pro práci ve skupinách či dvojicích. „U žáků mají velký úspěch, baví je to. Jsou totiž na moderní technologie zvyklí," doplnila zástupkyně.