Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i další správci komunikací řidiče uklidňují. Čtverce nejsou dílem UFO ani sprejerů. Někoho by snad mohlo napadnout přirovnání s neslušným znakem.

I to je špatně. Vysvětlení poskytl Miroslav Mazal z ŘSD s tím, že stejné znaky se již dříve objevily na jiných místech České republiky.

Stavba nového mostu a úprava komunikace ve Zlíně-Přílukách.
Stavba je hotová, řidiči si oddechnou. V Přílukách dnes končí dopravní omezení

Nyní jsou i ve Zlínském kraji.

Vše souvisí se zákonem o zeměměřictví, na jehož základě je na území celé České republiky pořizována Digitální technická mapa krajů. Ta bude závazným a významným podkladem pro digitální stavební řád.

Body pro mapování

„Jednou z metod pořizování velmi přesných geodetických dat je letecká stereofotogrametrie a pořizování mračen bodů stereofotogrametrií pomocí specializovaných geodetických vozidel. Obě tyto metody vyžadují přesné a dobře signalizované vlícovací body, které jsou polohově určené s velmi vysokou přesností,“ řekl Mazal s tím, že těmito body jsou výše zmíněné obrazce.

„Jedná se o jeden z typů geodetických bodů, které tvoří ucelené bodové pole nutné pro pořízení státem nařízené mapového díla, tzv. vlícovací měřické body,“ doplnil Mazal, podle kterého by body na silnicích ve správě ŘSD měly být umisťovány pokud možno do krajnic, aby nemohlo dojít k záměně, ale zároveň aby byly dobře viditelné a vyhodnotitelné.

„Jsou to body dočasné, určené právě pro toto plošné mapování,“ uzavřel Mazal.