Nadané děti chce vyhledávat pod dohledem psycholožky na základě diagnostických tes­tů.

Jim bude poté sestavovat individuální vzdělávací plány tak, aby rozvíjely nadání zejména v oblastech, ve kterých jsou nadprůměrné.

Do projektu se zapojila zlínská základní škola společně s Gymnáziem Lesní čtvrť ve Zlíně a Základní a mateřskou školou Čtyřlístek v Uherském Hradišti.

„Odborníci uvádějí, že až pětadvacet procent dětí má nadání k vynikajícím výkonům v různých předmětech. Většina talentů však svůj potenciál dostatečně nerozvine a neuplatní, protože chybí diagnostika a metodika pro jejich systematický rozvoj na nejrůznějších stupních škol,“ vysvětlil ředitel 8. ZŠ ve Zlíně Pavel Nedbal.

V současné době se podle něj nabízí pouze dvě řešení – specializované třídy pro nadané děti nebo studium na víceletých gymnáziích.

„My se chystáme vypracovat individuální vzdělávací plány i ve spolupráci s rodiči a studenty a průběžně je vyhodnocovat. Přestože budou žáci i studenti navštěvovat běžné třídy, budou mít možnost pracovat samostatně na notebooku přímo v hodinách. Předpokládáme, že se tak zvýší jejich úspěšnost,“ doplnil Nedbal.