„Vhlavním směru nyní svítí při každém cyklu přepínání zelené světlo oněkolik vteřin déle než dříve,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín– Otrokovice (DSZO) Josef Kocháň.

Dopravní experti seřídili semafory kvůli neustálým dopravním zácpám. Loňské rozšíření I/49 ze dvou na čtyři jízdní pruhy ssebou sice přineslo částečnou úlevu, ale dopravu se zhušťovala dál, především na křižovatce třídy Tomáše bati sHusovou ulicí.

„Trolejbusy a autobusy MHD zde získávaly zpoždění iněkolik desítek minut. Dispečeři DZZO vté době dokonce navrhovali vytvoření provizorního třetího jízdního pruhu mezi nákupním areálem Centro a malenovickým sídlištěm,“ informoval Kocháň.

Díky nově seřízeným semaforům se ale situace zlepšila. „Propustnost trasy se zvýšila a řady vozidel stojících na červenou se zkrátily. Stímto opatřením se snížila idélka čekání vozidel MHD a odstranil se hlavní důvod jejich zpožďování,“ doplnil Kocháň. Jeho slova dosvědčil hlavní dispečer DSZO Josef Polách. „Už se zde tak netvoří fronty,“řekl.

Zlepšení situace přivítal zlínský magistrát. „Vtuto chvíli už vybudování třetího jízdního pruhu vtomto úseku komunikace není aktuální,“ uvedl náměstek primátorky Zlína Miroslav Šenkýř.

Zlepšení průjezdnosti Malenovicemi potvrzuje lednový dopravní průzkum. Zatímco vlistopadu loňského roku projíždělo ve špičce křižovatkou 1001vozidel za hodinu, vlednu letošního roku je to už 1047vozidel. Křižovatky jsou totiž nyní propustnější.

Podle řidičů ale není průjezd Malenovicemi stále ideální, cesta je podle nich semafory zbytečně přeplněna. „Semaforů je tu moc. Na půl kilometru jsou tu čtyři,“ posteskl si řidič Jan Večeřa.

„Chtělo by to ještě zlepšit. Naprosto zbytečně tu stojíme. Na celé trase je minimálně osm semaforů,“ postěžoval si idalší zřidičů PetrGerža.

Během čtyřiadvaceti hodin projede podle sčítání křižovatkou Husova ve směru do Zlína 13200 vozidel. Vopačném směru do Otrokovic je to přibližně otisíc vozidel za denméně.

Přečtete si také:

Výstavba R49 se zřejmě pozdrží

Martin Lavay