Vozidlo je primárně určeno pro odpadové hospodářství města – svoz tříděného a komunálního odpadu ze špatně přístupných lokalit, odvoz bioodpadu, hotového kompostu a k dalším potřebným činnostem.

Součástí celého projektu s názvem: Komplexní řešení odpadového hospodářství pro Valašské Klobouky" (v celkové hodnotě přes 4 miliony korun), byl nejenom nákup nového auta, ale i pořízení 300 kompostérů pro občany, 324 sad boxů na tříděný odpad pro školy a městské organizace a 500 sad barevných tašek na plast, papír a sklo, které budou distribuovány začátkem roku do domácností. Také se podařilo získat strojové síto pro místní kompostárnu, takže od příštího roku bude k dispozici kvalitně prosetý kompost.

„Věřím, že nová technika bude dobře sloužit a přispěje k dalšímu zkvalitnění služeb v našem městě. Mám radost, že moderní vozidla nahrazují dožívající a čoudící multikáry, které si svoje už určitě odpracovaly," uvedl místostarosta Martin Janík.

Díky dobrému hospodaření technických služeb bylo zakoupeno ještě jedno velmi potřebné vozidlo – Piaggio s pohonem 4×4, které bude dodáno po novém roce.

Realizace celého projektu se podařila hlavně díky práci projektové kanceláře města.