Na slavnostním galavečeru ocení významné osobnosti fakulty, vědeckým festivalem Zažij vědu přiblíží svou činnost zvídavé veřejnosti a v plánu je i největší slet absolventů v dějinách Zlína. Celkem jich za 50 let úspěšně ukončilo studia na Fakultě technologické bez mála deset tisíc.

15. dubna 1969 vychází vládní nařízení: Zřizuje se Fakulta technologická ve Zlíně (tehdy v Gottwaldově) jako součást VUT v Brně.

„Tomuto rozhodnutí předcházela dlouhodobá snaha o přivedení vysokoškolského vzdělávání do Zlína, od baťovských vzdělávacích institucí, přes detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické z 60. let až konečně po samostatnou první zlínskou fakultu,“ přiblížil okolnosti historik Zdeněk Pokluda. Vznikem Fakulty technologické tak byl položen základ univerzitního vzdělávání v nynějším Zlínském kraji.

Prvním děkanem Fakulty technologické byl Josef Borkovec, v nabídce byly studijní obory Mechanická technologie kůže, gumy a plastů a Konstrukce kožedělných, gumárenských a plastikářských strojů a do prvního akademického roku nastoupilo 469 posluchačů. Nyní má fakulta 9 ústavů. Navštěvuje je celkem 1 505 studentů. V roce 2001 byla Fakulta technologická jednou ze dvou fakult, které vytvořily novou zlínskou Univerzitu Tomáše Bati.

Fakultu tvoří lidé

Za padesát let se mnohé změnilo k nepoznání.

„Jiné jsou budovy, laboratoře i zařízení. Co ale zůstává a navždy zůstane nejvýznamnější součástí fakulty, jsou lidé. To my společně tvoříme fakultu, potažmo univerzitu, společnost, svět,“ připomněl současný děkan FT Roman Čermák. Fakulta vychovala generace inženýrů, vědců, mistrů svých oborů. K nejvýraznějším absolventům patří například prof. Martin Zatloukal, světově uznávaný vědec v oblasti polymerů, či Petr Sáha, porevoluční děkan FT a první rektor UTB.

Připomenutí a ocenění významných osobností FT bude součástí programu slavnostního Galavečera, který se uskuteční přímo v den výročí, v pondělí 15. dubna v Kongresovém centru ve Zlíně. Další dva dny budou věnovány oslavám pro veřejnost.

Vědecký festival „Zažij vědu“ umožní v úterý 16. a ve středu 17. dubna vyzkoušet si vědu doslova na vlastní kůži. Celkem 77 vědců si připravilo 22 workshopů, 10 přednášek a 2 populárně vědecké filmy. K nabízeným tématům patří třeba Evoluce čokolády, Brouci na talíři, Molekulární gastronomie, Chemie světla a barev, Není polymer jako polymer a mnoho dalších.

Program k jubileu završí největší slet absolventů v dějinách Zlína. Za padesát let fakultu absolvovalo 9 839 studentů. Ti teď budou mít možnost navštívit svou alma mater, a to v sobotu 14. září.

Více na www.ft50.cz

Kontakt pro média:

Kateřina Martykánová

tel.: 602 576 870

e.mail: martykanova.katka@gmail.com