Jaké máte ve Vaší obci novinky? Jaké jste dokončili investiční akce?

Ke konci května byla dokončena investiční akce Výstavba nového chodníku přes celou obec podél komunikace III. třídy včetně nového veřejného osvětlení, dvou přechodů pro chodce ,jednoho místa pro přecházení a dvou zastávkových zálivů pro veřejnou dopravu.

Na jaře byla zakoupena nová mobilní kompostárna, která výrazně zvýší produktivitu naší obecní kompostárny.
Koncem loňského roku byl zakoupen nový traktor s čelním nakladačem a sypačem komunikací, který bude sloužit na zimní údržbu místních komunikací a pro pohon mobilní kompostárny.

Na jaře byl zakoupen nový mulčovač s pohonem 4x4 na mulčování zeleně v intravilánu obce a na biokoridorech a oplocenkách.
V současné době probíhá realizace akce Výsadba zeleně v obci Tečovice- výsadba stromů, keřů a okrasných rostlin na 4 lokalitách v intravilánu obce.

Co připravujete v blízké době?

Do konce roku s pomocí dotace z Ministerstva financí zrekonstruujeme 4 nové nájemní byty v obecním domě č.p. 185. Tím bude navýšen počet nájemních bytů ve vlastnictví obce na 16. Získali jsme dotaci na rekonstrukci školní tělocvičny.

V současné době připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Součástí akce bude nová podlaha tělocvičny, nový podhled včetně nového osvětlení a realizace vzduchotechniky, která dosud v tělocvičně chyběla.

Obec Tečovice
Konečně! V Tečovicích budou přechody pro chodce

Za pomoci získané dotace opravíme stávající parkoviště u hřbitova. Realizací akce dostane parkoviště zbrusu nový povrch a také dojde k rozšíření počtu parkovacích míst.

Jedním z nejpalčivějších problémů naší obce je nutná rekonstrukce kulturního sálu s restaurací v centru obce, na kterou se budeme snažit získat potřebné finanční prostředky.

V čem je obec výjimečná a co v ní máte rád?

Obec je zejména výjimečná svou historií. Obec patří k nejstarším v širokém okolí, první písemná zmínka o ní je z roku 1141. Opravdovým skvostem je kostel sv. Jakuba Většího a kolem něj historický hřbitov kruhového tvaru. Kostel patří k nejstarším klasickým kostelům na Moravě.

Ve 13. století zde také existovala středověká tvrz, kde přebývali majitelé Tečovského panství. Tvrz zanikla ve 14. století. Je pravděpodobné, že na této tvrzi se narodil náš nejslavnější rodák, kněz, kazatel a reformátor Jan Milíč z Kroměříže, který byl potomkem tehdejšího vlastníka panství Ryšky z Buňova. Milíč působil jako kanovník v Kroměříži a později jako registrátor na dvoře Karla IV.