Oslovené zkušené kantorky se shodly na tom, že domácí úkoly jsou pro děti prospěšné. Pro rodiče je to často jedna z mála chvil, kdy si s dítětem v klidu sednou a zjistí, jak se vlastně celý den mělo, jestli ho něco netrápí.

Děti si pak zafixují nové učivo a mají rovněž prostor pro upevnění vědomostí. A pedagogové v neposlední řadě mají zpětnou vazbu, aby zjistili, zda děti látku zvládají.

Koncert Vypsaná fixa 2023 v Masters of Rock Café.
VIDEO: Vypsaná fixa si podmanila zlínské publikum

„Často se setkávám s otázkou, zda nejsou děti zbytečně přetěžovány domácími úkoly, když mají i jiné povinnosti, jako hudebku, výtvarku, keramiku, fotbal či hokej. Ano, dnešní děti se přizpůsobují tempu doby, ale domnívat se, že pokud nebudou mít domácí úkoly, budou méně přetěžovány, není na místě,“ říká zkušená učitelka Hana Sovová ze základní školy Slavičín-Malé Pole.

Podle ní je na rodičích naplánovat mimoškolní program pro své děti podle jejich potřeb a schopností.

„Jako učitelka ale i matka dnes už dospělých synů vím, že domácí úkoly jsou pro děti důležité. Často je to jediná chvilka, kterou s dítětem strávíme, kdy máme možnost také zjistit, zda je ve škole spokojené nebo ho něco trápí,“ dodává Hana Sovová. Samozřejmě se tyhle chvíle mění s věkem a jeho zájmy. Odlišné to bude v první třídě, jiné na druhém stupni nebo střední škole.

Na víkend oddych

„Z praxe pedagoga na prvním stupni se mi osvědčilo zadávat domácí úkoly pravidelně každý pracovní den. O víkendu by si měly děti, ale i rodiče, od školy odpočinout a nabrat sílu na další týden. Není potřeba zadávat velké množství úkolů. Stačí tolik, aby byla zajištěna zpětná vazba pro školu i rodiče,“ vysvětluje svůj pohled na věc.

Domácí přípravou se také budují správné pracovní návyky, které děti potřebují ve vyšších ročnících. Čas strávený nad úkoly by neměl být dlouhý, aby děti nebyly zbytečně otrávené a neznechucené.

„Na první rodičovské schůzce doporučuji, aby si rodiče vytvořili vlastní pravidla, která opravdu budou dodržovat,“ dodává učitelka. A jak se dívá na dobrovolné domácí úkoly?

„Podle mě to není dobrá cesta, protože ruku na srdce, v dnešní době, co není povinné, to děti nedělají. A ti, kterým by úkoly prospěly, se jim zaručeně vyhnou,“ uzavírá Hana Sovová.

Dobrovolné úkoly plní jen nadšenci

Velmi podobný názor má i Petra Janečková z Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně.

„Domácí úkoly studentům dávám. Pro mě je to důležité jako zpětná vazba, kontrola zvládnutí učiva a také jako příprava na další školní den. Pokud jsou žáci naučení dostávat úkoly, jsou zvyklí je i plnit. Úkoly ve škole zkontroluji, ale neznámkuji,“ říká profesorka.

Lázeňské město Luhačovice.
Nové chodníky nebo bezhotovostní parkování. Luhačovice plánují velké investice

Děti odmění plusovými body nebo k nim přihlíží v případě nerozhodné známky. Dobrovolné úkoly vyzkoušela, ale téměř nikdo je nesplnil.

„Děti úkoly plní docela svědomitě, pokud musí. Dobrovolně pak pouze výjimky, většinou jde o nadšence, kteří se v daném předmětu realizují,“ pokračuje Petra Janečková.

„Nedávno mi jedna žákyně ze sekundy říkala, že bych měla domácích úkolů přidat, protože když nemá v ten den kroužek, nemá si čím vyplnit volný čas. Ale to je spíš výjimečné,“ dodává kantorka.

Když je potřeba doučování

Když příprava ve škole ani domácí úkoly nestačí, tak přichází na řadu doučování. Ve Zlíně má pobočku například škola Populo.

„Doučujeme okolo 60 žáků ve věku 10 až 18 let. Největší zájem je o český jazyk, matematiku a angličtinu,“ říká Nicole Rozsívalová, regionální manažerka.

Alby, specialista na pachové i obranné práce, odchází do důchodu.
Policejní pes Alby, specialista na pachové i obranné práce, odchází do důchodu

„Zájem o doučování zaznamenáváme po celý školní rok. V listopadu jsme na pobočce ve Zlíně odučili celkem 119 lekcí. Větší nárůst je během ledna, kdy se studenti připravují na přijímací zkoušky na střední školy, gymnázia a také na maturitu. V tomto období odučíme okolo 180 hodin za měsíc,“ dodává Nicole Rozsívalová.