„Pro podporu dobrovolnických organizací má kraj zřízen Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti. Letos v něm o podporu zažádalo devět subjektů, odborná komise k podpoře doporučila projekty šesti z nich," uvedla radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.