Přestože teplo z jiných zdrojů oproti loňsku zdražilo i několikanásobně, centrální zásobování teplem z Teplárny Zlín zůstává pro odběratele i přes nutné navýšení ceny dál výhodné.

Navýšení ceny tepla o zhruba pětinu oproti roku 2021 je způsobeno zejména vysokou cenou emisních povolenek, jejichž smyslem je boj s globálním oteplováním a teplárna je musí povinně nakupovat. Povolenka v minulých dnech překonala rekordní cenu 80 EUR za tunu vypouštěného oxidu uhličitého (přes 2 tisíce korun).

„Stejně jako další dodavatelé je zlínská teplárna nucena přistoupit k meziročnímu zvýšení předběžných cen tepelné energie. S ohledem na už tak napjaté rodinné rozpočty zákazníků jsme se ale rozhodli nezohlednit celý nárůst nutných nákladů,“ vysvětluje jednatel společnosti Milan Prajzler.

Zvýšení cen ostatních vstupů se teplárně daří kompenzovat zejména díky dalším aktivitám v rámci skupiny Sev.en Energy.