Jedná se o velký obrat ve vyjednávání mezi vedením nemocnice se zástupci odborových organizací. V minulosti totiž docházelo k podepsání této dohody zpravidla kolem poloviny roku.

„Dokument je podepsán na dva roky s tím, že příští rok se bude jednat pouze o odměňování,“ upřesnila Martina Hvozdenská, zdravotní sestra a předsedkyně Odborového svazu zdravotníků KNTB.

Podle ní se všechny strany dohodly, že mzdy zdravotníků se od ledna 2021 zvýší o 10 procent, přičemž pro výpočet navýšení mzdy se bude vycházet z částky, která by jim náležela jako plat ve státních nemocnicích. Mzda se nově navýší také nezdravotnickým pracovníkům, a to o tisíc korun při plném úvazku.

Pro všechny zaměstnance se podle nové dohody zavádí například také příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250 až 3000 korun.

„Nad rámec smlouvy se vedení nemocnice s odbory dohodlo, že jako poděkování za náročnou práci a péči o infekční pacienty poskytne každému zaměstnanci poukázku do lékárny v hodnotě dva tisíce korun,“ doplnila Martina Hvozdenská.

Současně poděkovala za vstřícné jednání vedení KNTB.

„Musím poděkovat nové náměstkyni pro personální řízení Janě Pająk i řediteli Radomíru Maráčkovi za lidské, vstřícné a konstruktivní jednání. Věříme, že navýšení mezd a benefitů povede k větší spokojenosti zaměstnanců a Baťova nemocnice se stane atraktivnějším zaměstnavatelem,“ uvedla Hvozdenská.

„Jsme aktuálně v dobré finanční kondici a máme zájem si zaměstnance udržet. Vnímáme, že lidé potřebují mít jasno v tom, za jakých podmínek budou v nemocnici v příštích dvou letech pracovat,“ reagoval předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel KNTB Radomír Maráček,

Jednání v dalších nemocnicích kraje
V dalších třech nemocnicích Zlínského kraje rovněž probíhají jednání mezi zástupci odborových organizací a managementy těchto zdravotnických zařízení.
Nejdále jsou zatím v Uherskohradišťské nemocnici, kde již byla kolektivní smlouva podepsána. V Kroměřížské nemocnici byla platnost letošní kolektivní smlouvy po dohodě s odbory prodloužena do konce února, ve Vsetínské nemocnici do konce března. Zástupci vedení nemocnic ve Vsetíně a Kroměříži věří, že se kolektivní smlouvu podaří uzavřít dříve. V každém případě budou nově sjednané podmínky platit i zpětně od počátku ledna 2021.

Ilustrační foto
Zlínský kraj prý čeká letní zima, téměř bez sněhu

Lákavé bonusy i vyšší mzdy

Hotová kolektivní smlouva už leží na stole i v otrokovické společnosti Continetal. Podle nově uzavřeného dodatku naroste mzda o 2,5 procenta pro zaměstnance dělnických profesí, technicko-hospodářským pracovníkům pak o 1,5 procenta. Každoročně dochází k navýšení příplatků za směnnost.

„Zaměstnavatel bude všem zaměstnancům přispívat vyšší částkou na závodní stravování. Zvýší se odměny za odpracované roky při ztrátě zdravotní způsobilosti. Všech se bude týkat I navýšení doplňkového penzijního spoření o 300 korun měsíčně. Roční říspěvek do elektronické kafetérie vzroste o 50 procent,“ doplnila mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.

„V podepsaném dodatku kolektivní smlouvy pro následující rok dochází mimořádně k mírnému zvýhodnění variabilních zaměstnanců, což jsou dělnické a operátorské profese. Všech se pak týká nárůst ostatních benefitů, zejména příspěvku na závodní stravování. Upřednostňujeme využívání našich kantýn, kde dodržujeme přísná hygienická opatření související s epidemií koronaviru.“ uvedl personální ředitel Petr Dostál.

„I přes nutnost úspory fixních nákladů v následujících letech jsme byli schopni navýšit zaměstnancům mzdové tarify a další zaměstnanecké benefity, což mnoho firem nebude schopno zajistit,“ komentoval situaci jednatel společností Continental Libor Láznička.