„Funkce regulátorů spočívá ve snížení napětí ze 220 na 180 voltů. Tím dochází rovněž ke snížení příkonu svítidel a také intenzity osvětlení. Konkrétně v době, kdy se předpokládá menší pohyb osob či vozidel, tedy od 21 do 5 hodin ráno,“ vysvětlil starosta Jaroslav Ševela.

Upřesnil, že na obou rozvaděčích je tak spotřeba za posledních dvanáct měsíců daleko nižší, než když regulace prováděna nebyla.

„Při platných cenách elektrické energie činila úspora za toto období téměř osmnáct tisíc kilowattů za hodinu, což představuje částku asi pětačtyřicet tisíc korun,“ přiblížil Ševela.