Ty zesílily zejména poté, co v posledních letech zemřelo několik bílovických učitelů a onemocněla řada školáků. Obyvatelé obce přišli s domněnkami, že za tímto stavem mohou stát antény mobilního operátora, instalované právě na střeše školy. Starostovi také odpůrci antén zaslali dopis, v kterém své obavy popisují.

„Kvůli zjištění stavu nebezpečnosti vysílače jsme nechali provést odborná měření, která však žádné závady či překročení zdravotních limitů nepotvrdila,“ sdělil starosta Bílovic Jiří Dohnal.Jeho slova potvrdil i specialista, který se na měření podílel.

„Měřili jsme celkem na pěti místech v blízkosti antén mobilních operátorů. Naměřené hodnoty neprokázaly žádné překročení limitů a tudíž nepředpokládám, že by mohly mít vliv na lidské zdraví,“ poznamenal vedoucí úseku fyzikálních faktorů odboru laboratoří zlínského Zdravotního ústavu Vladimír Cetkovský.

Obavy z vysílačů ale prozatím v Topolné nepanují.

„My o situaci v Bílovicích víme. Budovu staré školy už ale děti nenavštěvují, proto si myslím, že se s podobnými reakcemi obyvatel nesetkáme. Naopak – na antény už dychtivě čekáme, protože signál jiného poskytovatele mobilních služeb je velmi špatný,“ vysvětlila starostka Topolné Hana Marášková.

Stará školy slouží v současné době jako provozovna soukromé společnosti. V další části jsou pak místnosti k dispozici třem tamním hudebním a folklorním seskupením.

„Naše kapela bude zkoušet v místnosti přímo pod anténami. Shodou okolností pracuji v oboru, kde se s podobnými zařízeními setkávám a prozatím žádné zdravotní komplikace nepociťuji, proto doufám, že nové antény naše zdraví nijak neohrozí,“ konstatoval kapelník dechové hudby Topolanka Jiří Foltýn.

V sousedních Bílovicích ale strach z antén došel tak daleko, že radní zvažují variantu, která počítá s odstraněním obávaných vysílačů.

„To, zda k tomuto kroku přistoupíme, musí rozhodnout zastupitelstvo. Jasno v tom budeme mít až v březnu letošního roku,“ informoval bílovický starosta Jiří Dohnal.