Po sedmnácti letech se Jižní Svahy ve Zlíně konečně zbaví neslavně proslulého železobeton

Ta současně shání kupce obchodního podílu EKZ, který by na místě postavil objekt nový. Na doporučení města by v něm měly být služby, za nimiž musejí obyvatelé dojíždět do centra. Zájemců už je několik.

Firma Večeřa & Vitásek dostala od majitele EKZ Franze Wokatsche plnou moc před třemi dny. Už v úterý si přijeli společníci železobetonový skelet prohlédnout.„Máme za úkol torzo přestavět. Betonové díly zboříme a sešrotujeme a postavíme stavbu novou,“ sdělil na místě Lubomír Vitásek.Bourání odhaduje zhruba na dva až dva a půl měsíce. Začít se má určitě před Vánocemi. „Nepřinese prakticky žádné omezení. Vše se bude odehrávat na území stavby, kde šrot i zůstane,“ přiblížil Vitásek.Nakolik zničení ohavného skeletu přijde, zatím zástupce pověřený majitelem vyčíslit nedokázal.

Kvůli plánům, které jistě nenechají chladnými většinu Zlíňanů, jedná Večeřa & Vitásek s náměstkem primátorky Miroslavem Šenkýřem. Vzájemně diskutovali o tom, co by pod druhým segmentem mohlo vzniknout.„Zbouráním torza a vyčištěním území otevíráme možnosti developerům. Potřeby města jsou jasné – občanská vybavenost,“ připomněl Šenkýř priority města týkající se nového objektu.

Jak už zmínil dříve, původní projekt obřího nákupního centra je překonaný. Záměr už zdaleka neodpovídá potřebám téměř třicetitisícového sídliště. Na místě by si spíš představoval komplex služeb, v němž by mohla být pekárna, cukrárna, péče o tělo, čistírna i fitness.„Bude nutné zpracovat nový projekt a ten pokud možno co nejrychleji uvést do života,“ zdůraznil Šenkýř s tím, že aktuální plány nemůže výrazně ovlivnit ani nová politická reprezentace města. Torzo i jeho okolí je totiž stále v soukromých rukou.

Co se týče budoucnosti území, je ve hře stále několik možností. Developerem nového objektu by se mohla stát firma EKZ, jejíž obchodní podíl včetně nemalých závazků někdo odkoupí. Franz Wokatsch totiž na stavbu peníze nemá. Nebo se může o stavbu zasadit také partner pod hlavičkou jiné firmy.

Wokatsch už v minulosti jednal o prodeji s pivovarem Černá Hora nebo Immorent group, která je součástí skupiny Erste bank vlastnící i Českou spořitelnu. Posledního půl roku s plzeňskou společností InterCora. Ani s jedním z možných kupců se ale nakonec nedohodl. Jeho zájem prodat podíl však stále trvá.

„V současné době jednám se třemi zájemci. S jedním menším a dvěma většími podniky. Můžu prozradit, že jeden z nich je Tesco, ale zbývající dva nechtějí být jmenováni,“ sdělil včera majitel firmy EKZ. Přiznal, že co se týče obchodního podílu, je v kontaktu i s firmou Večeřa & Vitásek. Za jakou cenu obchodní podíl prodává, neprozradil.

Ruina na zlínském sídlišti Jižní Svahy známá jako torzo

Fakta o železobetonovém skeletu

Společnost EKZ Zlín koupila pozemky na Jižních Svazích v roce 2004 od společnosti Inter Bank Consult. Do srpna 2007 na nich slibovala obchodní středisko. V případě nedodržení tohoto termínu měla Zlínu zaplatit šestimilionovou smluvní pokutu. Jistinu ve výši dva miliony korun složila EKZ městu ještě v září 2004, krátce po podpisu smlouvy. Protože do konce srpna 2007 nenabylo kolaudační rozhodnutí k danému objektu právní moci, vyzvalo město Zlín společnost k doplacení pokuty. V květnu 2008 ale právní zástupce EKZ radnici ujistil, že firma opět jedná s možným investorem. Jelikož se nedočkala žádného konkrétního výsledku, v červenci 2008 podala na firmu žalobu o doplacení smluvní pokuty. Okresní soud v Českých Budějovicích ji však v srpnu zamítl. Přikázal dokonce magistrátu uhradit soudní vynálohy ve výši 142 tisíc. Zlín se proti rozsudku odvolal ke krajskému soudu. Zajímavostí také je, že se magistrát chrání před dalším „problémovým“ investorem předkupním právem k části pozemků v okolí torza. Spočívá v tom, že firma EKZ musí při případném prodeji nabízet šestnáct tisíc metrů čtverečních z pětatřiceti nejdříve městu, a to za stejnou cenu, za kterou je před lety od radnice koupila. Před sedmnácti lety měl metr čtvereční hodnotu 450 korun, ale Franz Wokatsch by za něj dnes chtěl tři tisíce. Město se ale předkupního práva vzdát nechce a Wokatsch to radnici vyčítá. Podmínka totiž dlouhodobě odrazuje případné zájemce o koupi. Zrušení předkupního práva bude ale město podle náměstka primátorky Miroslava Šenkýře řešit až v okamžiku, kdy ruinu nahradí zkolaudovaný nový funkční objekt. Podle dokladů se staví na místě stávajícího torza už více než dvacet let. Stavební povolení je stále platné.⋌ (šid)

Konečně! Zaznívá z úst občanů

Obyvatelé bezmála třicetitisícového sídliště se po letech zbaví ostudy Zlína. Co říkají na to, že půjde železobetonový skelet ještě do Vánoc k zemi?

„Myslím, že je to správné. Torzo hyzdí okolí a je strašně zarostené. Už dávno se mělo zbourat,“ míní Jana Drmolová.

„Konečně,“ zaznělo také z úst Jany Valáškové. „Řadu let dělá skelet Jižním Svahům ostudu. Zabírá plochu, kde by se mohlo postavit něco užitečného. Třeba byty nebo služby,“ poznamenala obyvatelka sídliště. Využití je však prý pro ni nyní až na druhém místě. „Nejdůležitější je, že bude skelet srovnán se zemí,“ dodala Valášková.

Jako skvělou zprávu vnímá bourání rozestavěného objektu i Barbora Čevelová. „I když si na něj už člověk zvykl, jsem hrozně ráda. Kolik let se s torzem nic nedělalo. Jenom u druhého segmentu zaclánělo. Ale co tam teď bude? Uvidíme, co vymyslí,“ zamyslela se občanka Zlína.

Nadšená byla z novinky také Marie Opravilová. „Ale hlavně, aby se při bourání nikomu nic nestalo. Je potřeba území pořádně zabezpečit,“ apelovala na stavební firmu. Současně poznamenala, že za nečinnost by měl být majitel objektu popotahovaný.

Například Michaelovi Jurkovičovi je ale osud torza lhostejný. „Bydlím v první části Jižních Svahů a nahoru moc nejezdím, takže je mi to jedno. Stavba mě nedráždí,“ lišil se svým názorem od ostatních oslovených obyvatel Jurkovič.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku!
Zde vás budeme v průběhu dne informovat o nejdůležitějších a nejzajímavějších událostech z regionu a hlavně vám nabídneme různé soutěže.

Aktuální témata Zlínského deníku:

DOPRAVNÍ SERVIS
Veškeré informace týkající se osobní i veřejné dopravy a cyklostezek v regionu.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Vše ohledně voleb, které proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010.

MÁME RÁDI KACHNY
Nepravidelná rubrika pravidelně plná neuvěřitelných zpráv.

DENÍK ZLÍŇÁKA
(Ne)oficiální blog reportérů Zlínského deníku o dění v regionu i mimo něj.