„Známka je určena všem producentům, zemědělcům, řemeslníkům, firmám, lidovým tvůrcům a jejich výrobkům i poskytovatelům služeb provozujícím svou činnost na území Bílých Karpat. Toto území je přibližně vymezeno hranicemi Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty,“ uvedl Kučera.
Žadatelé o známku musejí splňovat přísná kritéria, důraz je kladen na kvalitu produktu, tradici výroby v regionu, místní původ použitých surovin a šetrnost k životnímu prostředí při výrobě.

Certifikát k užívání ochranné známky Tradice Bílých Karpat tak obdrží například včelař Miroslav Táborský z Bojkovic, podmínky pro udělení známky splnily i přírodní jablečné mošty z moštárny v Hostětíně.

Mezi prvními uživateli známky jsou také například bednář Josef Fryzelka z Vlachovic, producent sušeného ovoce Zdeněk Ševčík z Pitína či ovocnář Libor Pešek z Krhova.

Celkem občanské sdružení udělí v první fázi deset známek, jejich platnost je dva roky.