Zástupci Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) coby investora se nově s vedením Zlínského kraje dohodli, jak se částečně pojistit, aby projekt za bezmála 8 miliard neskončil u ledu. Rozdělili jej proto na dvě etapy. Na první část zažádají o peníze z Evropské unie, na druhý úsek už je přislíbena částka ze státního rozpočtu. Nejdůležitější změna oproti původnímu plánu: trať kvůli úsporám nakonec zdvojkolejněna nebude.

Nejdříve se počítá s elektrifikací železnice z Otrokovic do Zlína, teprve poté ze Zlína směrem do Vizovic. Jak vysvětlil krajský náměstek pro dopravu Jaroslav Drozd, původní záměr, podle nějž by se stavba prováděla jako celek, by nesplňoval podmínky projektu. Těmi jsou ekonomická návratnost, která souvisí s vytížením trati, a splnění předpisů, jež se týkají například křížení tratí nebo protihlukových opatření.

„Hrozilo by, že komise rozhodující o financích z evropských zdrojů projekt zamítne. Proto jsme dohodli, že jej rozdělíme na dvě etapy,“ sdělil náměstek Drozd.

Z toho důvodu bylo také podle Miroslava Bocáka ze SŽDC v Olomouci nutné snížit investiční náročnost stavby.

„Jako nejefektivnější se jeví varianta řešící zkapacitnění trati pomocí dvou výhyben na trati mezi Otrokovicemi a Zlínem. Tuto úspornější variantu bude nutné v současné době technicky dopracovat a upravit dokumentaci pro územní řízení,“ objasnil zástupce investora Bocák, který má projekt na starosti. Zatím se totiž vlaky jedoucí v opačném směru mohou vyhnout jenom v Malenovicích a přímo ve Zlíně.

Co se týče připomínek od občanů, obcí i institucí, jsou už v úseku z Otrokovic do Zlína vyřešené. Po zpracování nové dokumentace ale zřejmě dojde podle něj k opětovnému připomínkovému řízení dotčených orgánů státní správy a samospráv.

„Očekávám, že výzva na podávání projektů z Operačního programu doprava by se mohla objevit v březnu,“ doplnil Drozd.

Dodal také, že modernizace trati ze Zlína do Vizovic zatím dořešená není. Kraj i SŽDC čekají například ještě složité výkupy pozemků. Podle původní dokumentace se jednalo přibližně o 1200 území dotčených stavbou, vesměs v okolí stávající tratě. Nyní se vzhledem jen k částečnému zdvojkolejnění tento počet sníží.

Změnit se má i cena, kterou nabízelo SŽDC majitelům pozemků a jež původně činila 116 korun za metr čtvereční. „Sjednávána kupní cena těchto pozemků nebo staveb bude stanovena ve výši tržní ceny obvyklé v daném místě a čase. Bude tedy vyšší,“ uvedl Bocák. Jak doplnil náměstek Drozd, státní rozpočet už nyní počítá se 3,7 miliardy pro tuto druhou etapu.

Místo motorových vlaků by měly jezdit na trati mezi Otrokovicemi a Vizovicemi soupravy elektrické během čtyř let. Rychlost vlaků by se tak v tomto úseku mohla zvýšit až na sto kilometrů v hodině.

Jak už dříve zmínil mluvčí SŽDC Pavel Halla, nová trať by měla zvýšit přepravní kapacitu a zkrátit jízdní dobu vlaků, čímž by se měl zlepšit komfort cestování po železnici.

„Ochranu před hustějším provozem zajistí lidem žijícím poblíž železnice protihlukové stěny a antivibrační rohože, jenž budou vloženy do konstrukce pražcového podloží do takové úrovně, která zaručí jejich největší tlumicí účinek,“ vysvětlil Halla.