Čeští a slovenští politici podepsali memorandum o společném zájmu na rozvoji dopravní infrastruktury mezi oběma zeměmi.

„Tyto peníze jsou určeny přímo na výstavbu komunikace D55 obchvat Otrokovic jihovýchod, také na zahájení výstavby komunikace D49 Hulín-Fryšták a částečně i na třetí etapu výstavby komunikace první třídy číslo 35 z Valašského Meziříčí do Lešné," vyjmenoval plánované práce pro příští rok.

Krom těchto tří miliard na dopravní infrastrukturu Zlínského kraje je také připraveno 790 milionů korun na přechody pro chodce a bezpečnostní prvky. „I v tomto případě se jedná o peníze určené na projekty, které by měly být realizovány v roce 2017," vysvětlil Zbyněk Hořelica.

Na šestém ročníku mezinárodní konference „Střední Morava -křižovatka dopravních a ekonomických zájmů" se v Luhačovicích opět zdůrazňovala nutnost lepšího propojení mezi Českou a Slovenskou republikou.

„Zástupci obou zemí si přejí, aby dopravní infrastruktura byla co nejdříve dobudována a plány, které byly již před druhou světovou válkou, se konečně uskutečnily," zdůraznil Libor Lukáš. Účastníci konference se shodli na nutnosti neústupného společného postoje, a proto podepsali memorandum.

„Přijali jsme memorandum, které má za cíl zvýšit zájem vlády na dobudování koridorů mezi Českou a Slovenskou republikou," sdělil Libor Lukáš. Luhačovická výzva bude následně poslána představitelům státu.

Ochotně se role doručitele ujala přítomná Livia Klausová, velvyslankyně ČR na Slovensku.

„Na zdejší konferenci hovořilo mnoho fundovaných odborníků a já velmi ráda osobně předám toto memorandum na společném zasedání vlád v Bratislavě," přislíbila Livia Klausová, kterou velmi zajímá ekonomie a dopravní infrastrukturu považuje za nejpodstatnější téma v rámci česko-slovenských vztahů.

Vznik memoranda ocenil také první náměstek ministra dopravy.

„Projednávání dopravních staveb bývá velmi složité a memoranda a doprovodné dopisy pomohou při jednáních, protože bohužel je realitou, že většinou jsou slyšet zejména hlasy odpůrců. Pak se velmi těžko nové stavby schvalují," vysvětlil Tomáš Čoček, který zmínil, že je nezbytné dávat stále najevo důležitost některých staveb a jejich prospěšnost.

„Je to důležité i pro rozhodování v Bruselu evropský úředník si musí být jistý, že region stavbu podporuje a má o ni skutečný zájem," doplnil.

S jeho názorem souhlasí také hejtman Zlínského kraje.

„Rozvoj dopravní infrastruktury zbrzdilo rozdělení Československa, ale zejména do toho vstoupilo až křečovité vnímání životního prostředí," domnívá se Stanislav Mišák.

V plánu má neústupné opakování. „My musíme tato prohlášení opakovat a nesmíme polevit, protože ministři se mění a my jim to musíme připomínat," zdůraznil.

V otázce zlepšení dopravních komunikací jsou jednotní a vzájemně se podporují jak Zlínský a Moravsko-slezský kraj, tak také Žilinský a Trenčianský kraj. Také jejich zástupci se aktivně zapojili do řešení problému.

MARCELA KANIOVÁ