„Nejvíce časově náročná je příprava veškeré dokumentace a vyřízení stavebního povolení,“ uvedla Kamila Gamalová, koordinátorka projektu Tvoříme Zlín.

A v jaké fázi přípravy jsou tedy jednotlivé vítězné projekty?

VELKÉ PROJEKTY:

Odstranění dalšího Torza na Jižních Svazích – rekonstrukce zastávky Česká:

Vypracovává se projektová dokumentace včetně vizualizace. Uskutečnění příští rok.

Nekulturní okolí kulturního stánku – rekonstrukce zastávky Prostřední u Malé scény:

Vypracovává se projektová dokumentace včetně vizualizace. Uskutečnění asi příští rok.

Relax zóna u divadla – vytvoření odpočinkové plochy na Farské louce vedle MDZ:

Vypracovává se projektová dokumentace včetně vizualizace. Uskutečnění příští rok.

MALÉ PROJEKTY:

„Malované hřiště“ – Bartošova čtvrť – ulice Zborovská, hřiště č. 38 – nanesení speciálních barevných nástřiků na betonovou plochu hřiště, pomocí nichž budou vytvořeny hry pro děti. Hotovo.

Pítko u cyklostezky – vybudování zdroje pitné vody (pítka) na cyklostezce u Dřevnice (křižovatka Fügnerova a Havlíčkova nábřeží). Přepracovává projektová dokumentace. Hotovo má být letos.

Vybudování zpevněné stezky v lokalitě Kocanda – točna směr bývalá Koliba: Projekt nyní dokončován. Uskutečnění letos.

Komunitní zahrada Jižní Svahy – vybudování na Jižních Svazích v lokalitě současného „torza“. 

Zahrada bude otevřena letos. V červnu se uskutečnila schůzka se zájemci, kteří budou chtít zahradu využívat.

Park u Kudlovské přehrady – úprava zeleně a umístění tyčí pro zavěšení houpacích sítí.

Vypracovává se dokumentace, která již bude zahrnovat připomínky odpůrců akce . Uskutečnění letos.

Tři šťouchy pro uklizené náměstí Míru – instalace zábavních prvků motivujících občany k udržování nám. Míru v čistotě: Uskutečnění letos.

Čítárna v ulicích Zlína – vybudování veřejné knihovny v Univerzitním parku. Probíhá jednání s dodavatelem ve věci nákupu upraveného modulu pro účely čítárny a vyřizuje se územní souhlas. Knížky jsou již zajištěny. Uskutečnění letos.

Úpravy prostranství mezi základními školami Komenského ve Zlíně – úprava zelené plochy u sochy J. A. Komenského. Vypracovává se projektová dokumentace. S realizací se musí počkat na novou kanalizaci, která bude dokončena v září.

Workoutové hřiště Bartošova čtvrť – vybudování workoutového hřiště v lokalitě Bartošova čtvrť. Vyřizuje se smlouva o výpůjčce pozemku. Uskutečnění příští rok. (poh)