„Letos tak rozhodnou lidé o využití hned osmi procent z celkové částky, kterou máme určenou na investice. Ráda bych obyvatele Zlína vyzvala, aby se nebáli zapojit do práce v místních komisích nebo sami navrhli v kancelářích místních částí své vlastní podněty. V neposlední řadě se mohou zapojit a navrhnout proměnu veřejného prostoru v rámci projektu Tvoříme Zlín,“ řekla radní Jana Bazelová, která má v gesci občanskou participaci.

Místní části si 25 milionů dělí každoročně už od roku 2009 a to na základě skutečného počtu obyvatel. Snahou města je zapojovat finanční zdroje rovnoměrně ve středu města i v jednotlivých místních částech.

„Mezi největší místní části statutárního města Zlína se řadí Malenovice s téměř sedmi tisíci obyvateli či Kostelec, kde žije bezmála dva tisíce obyvatel. Naopak nejmenší místní částí je Salaš. Zde je trvale hlášeno méně než 200 obyvatel,“ připomněl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.