V MHD ve Zlíně a Otrokovicích vloni přibylo 1,4 milionu cestujících.

Příliš mnoho cestujících vadí také Zdeňkovi Tichému.

„Když se v podvečer vracím domů, připadám si někdy jako sardinka v oleji,“ usmívá se s tím, že zejména ve dnech, kdy se hrají hokejové zápasy, bývá cesta v MHD krušná.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice (dále jen DSZO) má již k dispozici čísla o počtu přepravených osob za rok 2019.

Již čtvrtým rokem za sebou přibylo v trolejbusech a autobusech DSZO přepravených cestujících. Celkový počet cestujících dosáhl více než 33 a půl milionu.

Počet cestujících MHD vzrostl

V roce 2019 představoval meziroční nárůst počtu cestujících 4,31 procenta. Městský autobus nebo trolejbus tedy použilo o téměř 1,4 milionu cestujících více než v roce předchozím.

„K největšímu nárůstu počtu cestujících došlo v kategorii časových jízdenek. Počet cestujících s občanskými časovými jízdenkami se sice téměř nezměnil, ale přibylo nám cestování mladých lidí s juniorpasy. Dnes tvoří juniorpasy téměř čtvrtinu ze všech prodaných časových jízdenek. V důsledku zavedení juniorpasů se naopak snížily počty prodaných zlevněných jízdenek pro žáky a studenty,“ upřesnil vedoucí dopravního úseku DSZO Pavel Nosálek.

Významnou skupinou přepravovaných osob jsou u DSZO důchodci nad 70 let věku, kteří po zakoupení seniorpasu cestují ve vozidlech MHD již zadarmo. V loňském roce na ně připadlo přes čtyři miliony jízd.

Co se v mládí naučíš…

„Vážíme si zvyšujícího se zájmu veřejnosti o používání MHD. Jako pozitivní vidíme skutečnost, že nám zejména díky výhodným juniorpasům přibylo mladých cestujících. Je důležité, aby si už od dětských let zvykali na využívání MHD a považovali za zcela normální, že se člověk pohybuje po městě městskou dopravou,“ poznamenal ředitel DSZO Josef Kocháň.

„Za zvyšování počtu přepravených osob v MHD jsme rádi. Chceme, aby tento trend pokračoval i v dalších letech. MHD ve Zlíně dlouhodobě podporujeme. DSZO má nejlevnější časový kupón v porovnání se srovnatelně velkými městy a zároveň nejnižší příspěvek města do MHD na jednoho obyvatele,“ uzavřel radní za dopravu Michal Čížek.

Počet přepravených osob v MHD se vypočítává podle jednotné metodiky pro všechny členy Sdružení dopravních podniků ČR. Vypočítává se z počtu prodaných jízdenek podle jednotlivých tarifních kategorií a druhů jízdného. U časových jízdenek se používají koeficienty. Ty zohledňují počet jízd, které průměrný cestující s časovou jízdenkou vykoná.