Novou místostarostkou se stala zastupitelka Helena Březíková. Mimořádné volby do funkcí vedení města se uskutečnily v důsledku nečekaného odstoupení bývalé starostky Marie Bořutové. Ta své odstoupení oznámila písemně 26. října a oficiálně z funkce odešla 30. října. Ve funkci tak byla zhruba jeden rok.

Dle jejího oficiálního vyjádření byl důvodem odstoupení odchod do starobního důchodu. Podle občanů a zpráv z Trnavského zpravodaje měla ale bývalá starostka problém s řešením prodeje obecního pozemku firmě Fagus a celkově s jednáním trnavského zastupitelstva. 

IRENA JURČÍKOVÁ