Rekonstrukce zastávek MHD Januštice-tenisové kurty byla součástí projektu zavedení trolejbusové dopravy do Zlína-Kostelce a k ZOO Lešná, který byl spuštěn na začátku června 2019. Mimo jiné bylo nutné vybudovat zcela nový zastávkový záliv a nástupiště naproti obratišti trolejbusů Vršava, včetně přechodu a světelné signalizace s tlačítkem pro chodce. První etapu se podařilo realizovat začátkem září.

Následovala rekonstrukce zastávky v obou směrech jízdy, aby se zde zvýšila bezpečnost cestujících a umožnil plynulejší silniční provoz. Po dobu rekonstrukce zde vozidla MHD nezastavovala.

Zastávka ve směru na Kostelec má nové zvýšené nástupiště, zastávka ve směru do centra Zlína získala kromě bezbariérového nástupiště také samostatný zastávkový záliv, takže stojící trolejbusy v tomto směru jízdy nijak neomezují provoz ostatních vozidel. V blízkosti zastávek funguje také přechod pro chodce.

„Původní záměr byl budovat zastávky u tenisových kurtů a u točny Vršava najednou. Na popud obyvatel Vršavy ale byly dodatečně provedeny úpravy v projektové dokumentaci, a musela tak vzniknout stavba na etapy. Celá stavební část byla propojena s pořízením bateriových trolejbusů v hodnotě 115 milionů korun,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek.

„Zprovozněním rekonstruovaných zastávek se mnohým našim cestujícím z určité části čtvrti Vršava zkrátí docházkové vzdálenosti na trolejbus, obnoví se přímá dostupnost MHD ze sportovního a zábavního areálu na levém břehu Fryštáckého potoka. Řidiči trolejbusů budou mít v zastávkovém zálivu vytvořeny lepší podmínky pro automatické nasazování sběračů na troleje,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Investorem nových zastávek a úprav na silnici bylo město Zlín. Přestože se projekt na zavedení trolejbusové dopravy do Kostelce, Štípy a k ZOO Lešná připravoval skoro dva roky, bylo nutno zavést v prvních měsících v oblasti Vršavy testovací režim linky.

„Rád bych se všem obyvatelům za město Zlín omluvil. Bohužel až po mém nástupu do funkce začaly práce na vybudování zastávek akcelerovat. Museli jsme se vypořádat s velkými problémy, které se odrazily na celém stavebním projektu. Náš hlavní nepřítel byl čas, protože při nesplnění všech dotačních kritérií včetně vybudování nových zastávek u Vršavy hrozilo, že DSZO bude muset vrátit dotace ve výši cca 80 milionů korun. Chtěl bych touto formou poděkovat všem zúčastněným od projektantů přes zaměstnance města, kteří se na hektické přípravě podíleli, až po realizátora stavby Technické služby Zlín a v neposlední řadě i obyvatelům Vršavy, kteří nám poskytli cenné informace nebo pomoc například s umístěním staveniště,“ vysvětlil radní Michal Čížek.