U jednoho z trolejbusů podle něj došlo v křižovatce tř. T. Bati a Březnické ulice k vypadnutí sběrače, přitom byl poškozen závěs trolejového vedení, došlo ke zkratování elektrického obvodu a k automatickému odpojení trolejí v celém centru Zlína od elektrického napájení. Trolejbusy, které nejsou vybaveny pomocným dieselagregátem proto zůstaly stát.

„Na místo závady vyjely dva montážní vozy DSZO a elektromontéři trolejové vedení opravili. Poté, dvě minuty před 14. hodinou, se všechny trolejbusy opět rozjely. Trvalo však ještě několik desítek minut, než se na trolejbusových linkách podařilo eliminovat vzniklá zpoždění," uvedl Cekota.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice se proto ústy mluvčího cestujícím za zpoždění v dopravě a případné komplikace omlouvá.