Blýská se na lepší časy, prodejci i nakupující se dočkají převratné změny.

Rekonstrukce největšího a v podstatě jediného tržiště krajského města spolkne 40 milionů.

Dohoda s vlastníky pozemků je však složitá.

„Brzdí nás pozůstatek divokých 90. let minulého století. Na tržišti mají pozemky i soukromníci a s nimi se musíme dohodnout,“ uvedl primátor města Miroslav Adámek.

Možnosti města nejsou zejména v oblasti kompenzací dle představ vlastníků. K určitému posunu ve vyjednávání ale již došlo.

„Dohodli jsme se se dvěma majiteli pozemků, že půjdou ruku v ruce s projektem rekonstrukce. Přestavbu objektů na tržišti si zaplatí sami. Tím jsme se posunuli o kus dál,“ vysvětlil primátor. Přípravy na rekonstrukci pokračují v oblasti legislativní, do voleb chce mít město připravený alespoň projekt.

PROMĚNLIVOST TRŽIŠTĚ

„Koncepce našeho řešení je založena na proměnlivosti prostoru tržiště. Přes den je tržiště obsazeno trhovci, ve večerních hodinách a o víkendu zůstává prostor prázdný. Jedná se o veřejný prostor, který nabídne lidem možnost odpočinku u zámeckého parku nebo příjemné pěší propojení centra města s okolím,“ uvedla architektka Hana Maršíková z týmu architektů studia Ellement, které městu předložilo architektonický návrh.

Podle ní prostor nabízí i možnosti pro konání různých aktivit: festivalů, pouličního umění a zábavy.

„Trh je v našich úvahách koncipován jako každodenní „malý trh“, odehrávající se v části původního tržiště, a „velký trh“, který se rozšiřuje až na ulici Soudní.

Zde by prodej mohl probíhat o vánočních či velikonočních svátcích, v sobotu nebo v jiný pracovní den,“ vysvětlila návrh architektka.

K úpravám dojde ve dvou etapách: nejprve bude rekonstruován malý trh, v druhé etapě velký. Samotný prostor tržiště by měl být oproti stávajícímu mírně rozšířen. Jižní část trhu bude srovnána do jedné linie, severní se mírně rozevře tak, aby došlo k větší dynamice prostoru.

Trhovci se dočkají sociálního zázemí včetně WC v nově vznikající budově správy trhu. Nové toalety budou mít k dispozici i občané, situovány budou v nové části velkého trhu.

Výtvarný i funkční prvek bude mít samotné zastřešení prodejních míst. Kromě pevného je navrženo i skládací.

„Plánujeme využít konstrukci na otočných ramenech a sloupcích určených pro vysunutí stínicí plachty a stažení boční plachty. Velikost modulu je 3 x 3m. Osvětlení by bylo řešeno v zídkách jako poziční,“ dodala architektka.

V plánu je i kamerový systém městské policie, samostatný odběr elektrické energie pro jednotlivá prodejní místa, možnost připojení na samostatnou wifi síť, která bude oddělená od připojení pro veřejnost, i zásobování vodou vždy pro 4 až 5 prodejních míst.

Architektka: Vznikne i malé náměstíčko

Hana Maršíková společně s Jitkou Ressovou a Janem Pavézkou vedou architektonickou kancelář Ellement. Pro město již realizovali několik projektů, z nichž nejznámější je revitalizace dolní části Gahurova prospektu, za který získali řadu cen.

Jak by se mělo tržiště změnit vzhledem k zákazníkovi, resp. občanovi?

I když jde v prvé řadě o tržiště, jedná se vlastně o veřejný prostor. Ten působí v současné době zdevastovaně. Naopak dispozici prostoru tržiště vnímáme jako funkční model, proto stánky po obou stranách by měly zůstat zachované. Prostor jako celek chceme více otevřít k ulici Soudní. V této části by měla vzniknout piazzeta, takové malé náměstíčko. Jak lze využit toto místo, jsme zažili například v průběhu konání dětského filmového festivalu. Na něj bude navazovat nadstřešená část, kde se bude odehrávat venkovní prodej. Nadstřešení plánujeme i nad objekty v soukromém vlastnictví.

Nabídne stávající tržiště občanům i jiné využití?

Lidé budou moci prostor využít k relaxaci, odpočinku, setkávání. Další náplň by měla směřovat k veřejným kulturním akcím, které by se zde mohly konat a prostor by tak mohl fungovat i po zavření stánků. I proto zde navrhujeme velké lavice k sezení. Prostor tržiště se po úpravě zeleně více otevře do parkové části zámku a propojí tak dosud spíše oddělené prostory. Místo je památkově chráněné, přistupujeme k němu otevřeně, ale s respektem.