Stejná situace je dlouhodobě i v České republice. Nemocnost se pohybuje již několik let na velmi nízkých hodnotách.

„V Krajské nemocnici T. Bati byly v roce 2021 zachyceny tři případy onemocnění u dospělých pacientů. Očkování je u nás doporučeno jen u rizikových dětí do jednoho roku, výskyt TBC u dětí je v tuzemsku minimální. V roce 2021 bylo v krajské nemocnici očkováno 90 dětí,“ přiblížil Gustáv Ondrejka, primář Plicního oddělení KNTB.

Očkování dospělých se již neprovádí. Velmi pečlivě se ale vyšetřují veškeré kontakty s potvrzenými případy infekce. Zlínský kraj patří dlouhodobě k regionům s nejnižším výskytem tuberkulózy v ČR.

„V roce 2020 bylo v celém Zlínském kraji zjištěno jen 12 nemocných a nebylo hlášeno žádné úmrtí na toto onemocnění,“ upřesnil Gustáv Ondrejka.

Mnohem větším problémem je ale tuberkulóza v rozvojových zemích a v zemích s nižším standardem zdravotní péče.

Situaci navíc zhoršuje častá kombinace tohoto onemocnění s další významnou infekční nemocí, s infekcí HIV, která je často spjata se závažným fenoménem posledních let – migrací.

„Ta může znamenat významné riziko importu infekce i do České republiky,“ upozornil Gustáv Ondrejka.