„Z celkem 91 odevzdaných kandidátních listin odešla písemná výzva k doplnění listiny jen ve dvou případech. Ostatní zmocněnci odstranili chyby již do 11. srpna," sdělil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu.

Nejčastěji se jednalo o chyby ve věku kandidátů. „Věk se na kandidátních listinách musí uvádět ke dni podání kandidátní listiny," vysvětlil Tomáš Lang, vedoucí odboru primátora, proč bývají ve věku kandidátů chyby.

Lhůta skončila

Mezi další časté chyby patřilo nerozepsání zkratek v názvu politických stran či stranické příslušnosti. V některých případech chybělo i prohlášení kandidátů. „Nedostatky se odstraňovaly průběžně po vzájemné komunikaci se zmocněnci stran. Jednalo se o desítky chyb, zpravidla upřesnění typu strany. Většinou to byly ale spíše překlepy, ale i ty museli zmocněnci stran odstranit, což se u všech podaných kandidátních listin podařilo," dodala Petra Kovářová, vedoucí odboru přestupkového a správního ve Vizovicích.

Losovala se také čísla, podle kterých budou strany a hnutí seřazeny na volebních lístcích. Jednička připadla ve Zlíně hnutí s názvem Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy, ve Vizovicích ČSSD a ve Slušovicích uskupení s názvem Tradice, současnost, budoucnost.