Dosavadní provizorní zahrádky s venkovním posezením před pivní restaurací Budvarka, cukrárnou Delikana a Barem 1931 získají v příštích týdnech zcela novou podobu.

„Nabídnou příjemnější a komfortnější posezení, které bude navíc do značné míry nezávislé na počasí. Zahrádky totiž budou plně zastřešené, vyhřívané infračervenými zářiči, vybavené ohrazením, které hosty bude chránit proti větru, a atmosféru posezení doladí moderní ozvučení i zeleň. Díky tomu se sezóna zahrádek u Obchodního domu významně prodlouží,“ informovala mluvčí Obchodního domu Zlín Martina Žáčková.

V pondělí 20. července byly zahájeny práce na stavbě zahrádek před Barem 1931 a Delikanou. „Oba podniky zůstávají v provozu s možností posezení uvnitř budovy.

Do Baru 1931 se hosté během prací dostanou vchodem z Kornuterie,“ dodala Martina Žáčková.

Obě zahrádky by měly být dokončeny kolem 7. srpna. Následně přijde na řadu zahrádka u Budvarky.

Zahrádky, jejichž realizace byla plánována již v rámci původního projektu rekonstrukce Obchodního domu, představují stylové řešení respektující vzhled funkcionalistické budovy.

K přestřešení a ohrazení zahrádek jsou použity dva základní druhy materiálů – kov a sklo. Přímo do ohrazení jsou zakomponovány květináče pro osazení živými rostlinami.

Projekční návrh zahrádek, stejně jako celé rekonstrukce Obchodního domu, připravilo ARCH.Z.STUDIO ing. arch. Jaroslava Ševčíka. Realizaci zajišťuje společnost EGOÉ Bílovice.

Obchodní dům Zlín patří k dominantám zlínské baťovské architektury. Byl vybudován podle návrhu dvorního baťovského architekta Františka Lydie Gahury v roce 1931, v průběhu let ale postupně chátral a ztratil svůj charakteristický vzhled s originálním řešení oken, která se směrem vzhůru zužovala.

Tento původní vzhled mu vrátila rekonstrukce, která byla ukončena na podzim 2018. V prvních dvou podlažích budovy je nyní obchodní pasáž s prodejnami a gastronomickými podniky akcentujícími moderní nakupování a životní styl.

Další čtyři podlaží využívá jako své sídlo zlínská společnost HP TRONIC. V nejvyšších patrech se v budoucnu plánuje zřízení hotelu, multifunkčního sálu pro společenské či kulturní akce a wellness centra.

Předpokládaný harmonogram výstavby zahrádek:

·         20. 7. – cca 7. 8. – instalace nové zahrádky u Baru 1931 (provoz baru neomezen – možno využít vnitřní posezení)

·         20. 7. – cca 7. 8. – instalace nové zahrádky u Delikany (provoz Delikany neomezen – možno využít vnitřní posezení)

·         3. – cca 19. 8. – instalace nové zahrádky u Budvarky (provoz Budvarky neomezen)

·         Změny v časovém harmonogramu jsou vyhrazeny.