„Objevilo se zatím pět různých koster, z toho jedna celistvá, dále fragmety zdiva zřejmě z dob původního zámku ze šestnáctého století, zbytky portálů a ostění nebo střepy z nádobí i z kachlových kamen,“ uvedla kastelánka Jana Pluhařová.

Práce na kanalizaci se tak zpomalily.

„Dají se očekávat i další nálezy. Musí se proto postupovat s daleko větší obezřetností a jakmile se najde něco historicky cenného, musejí to nejprve prozkoumat archeologové, se kterými se také domlouváme, jak kvůli památkám přizpůsobit stavební práce,“ popsala Pluhařová.

Památky zaevidují, případně odborně vyzvednou z výkopu.

„Část odvážejí do Olomouce k dalšímu zkoumání,“ doplnila kastelánka.

Z většiny kompletní skelet, který se našel blízko východního průčelí zámku, zůstal na místě.

„Býval tu kdysi patrně klášterní kostel se hřbitovem. Všechny kosterní nálezy pocházejí asi ze třináctého či čtrnáctého století. Celistvou kostru později archeologové nejspíše odborně pokryjí speciální textilií a opět zasypou,“ nastínila kastelánka.

Odvezené památky, zejména různé střepy, by se z Olomouce prý měly později vrátit na zámek.

„Pokusíme se je samozřejmě nějakým způsobem vystavit, aby se mohli s nimi návštěvníci seznámit. Vyzdvižené kamenné kusy historických portálů a ostění jsou prozatím k vidění v průjezdu zámku,“ sdělila Pluhařová.