Mají jednotné zadání a vyžadují od studentů větší všeobecný přehled

V dnešní době si každá škola určuje obsah a náročnost zkoušek sama. „Je podstatné, aby studenti totožných oborů na různých školách ukončili studium se stejnou úrovní vzdělání,“ je přesvědčen zástupce ředitele Středního odborného učiliště v Otrokovicích Vladimír Hrabal.

„V minulosti jsme již vyzkoušeli takzvané holandské zkoušky, které jsou nově navrhovaným hodně podobné,“ doplnil s tím, že v příštím roce se hodlají do projektu NÚOV zapojit.

Ředitel středního odborného učiliště a střediska praktického vyučování stavební Josef Kůra zastává podobné stanovisko. „Vím, že studenti zvolených pilotních škol měli jednotná zadání letos. Uvažujeme o tom, že je v příštím roce předložíme studentům také,“ dodal.

Nové závěrečné zkoušky si už v červnu zkusila Střední průmyslová škola polytechnická ve Zlíně. „S praktickými zkouškami neměli studenti žádný problém,“ uvedl zástupce ředitele Miloš Kovář. Ty tam letos prvně absolvovali strojní mechanici a obráběči kovů. „Písemné a ústní vyžadují větší všeobecný přehled, na který je potřeba učně připravit,“ doplnil.

Nové pojetí závěrečných zkoušek je jedním z prvků, které mají přispět ke zvýšení prestiže učebních oborů. „Je založeno na spolupráci mezi našimi odborníky, školami a zaměstnavateli,“ vysvětlila mluvčí NÚOV Zoja Franklová. Ti všichni se musejí dohodnout na tom, co je nejpodstatnější pro ten nebo jiný obor, a to se pak stává obsahem jednotného zadání. „Díky tomuto postupu jsou nové zkoušky velmi pozitivně přijímány,“ dodala.
V letošním roce se do projektu zapojilo přes dvě stě škol, z toho sedm z nich ze Zlínského kraje. Příští rok se jej mohou zúčastnit střední školy vyučující všechny tříleté obory s výučním listem.