Zavřené vybrané školy, povinné roušky na pracovištích, provizorní karanténní pracoviště. Tak by to mohlo vypadat v regionu, pokud by bylo nakaženo novým a nebezpečným koronavirem během 9 až 15 týdnů od začátku pandemie přibližně 30% populace.

Jaká by byla přesná čísla ještě hygienici neví, neboť u infekce novým koronavirem 2019-nCoV nejsou tyto informace dosud k dispozici.

Vyplývá to z vyjádření pracovníků Krajské hygienické stanice ve Zlíně (KHS), kterých se Deník ptal.

Bezpečně na školách

Koronavirus je tématem také na Základní škole Emila Zátopka ve Zlíně. I tam jako každý rok řeší momentálně „jen“ chřipkovou epidemii.

„Pokud například vypukne chřipka, každý den sledujeme počet žáků a informace předáváme KHS. Ta může rozhodnout i o uzavření školy. Co se týká mimořádných situací, tak při nich úzce spolupracujeme s městem a se složkami integrovaného záchranného systému (IZS). Řídíme se při nich krizovým plánem, který každoročně prověřujeme. Každý rok vedení školy prochází školením se zástupci IZS,“ přiblížila za školu zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Miroslava Horníková.

„Školy mají plány krizové připravenosti na případ požáru, povodní, střelce a jiné mimořádné události. Škola však není zdravotnické zařízení. V případě rozšíření závažných onemocnění by se zřejmě školy zavřely, aby se zabránilo seskupování osob. A především by se řídily pokyny krizového štábu, který by dostával instrukce, pravděpodobně od KHS, či jiných orgánů na vyšších stupních,“ seznámil s postupy mluvčí města Zlína Tomáš Melzer.

„Město by spolupracovalo se všemi složkami IZS,“ připomněl Melzer.

Pomoc kolegům Číně

Také v největších podnicích v kraji jsou na pandemie připraveni, jako například v podniku Continental Barum.

„Existuje epidemický plán, který platí pro všechny podniky Continental Barum,“ uvedla mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.

Doplnila, že v souvislosti s výskytem nebezpečného koronaviru, zaslali do podniku Continental Barum v Číně roušky a u nás budou speciálními rouškami vybaveni také.

Rozšíření koronaviru by prověřilo také složky IZS. Jeho členové jsou podrobováni pravidelným taktickým cvičením, mezi které patří i rozšíření nebezpečné nákazy. Všechny složky IZS se v těchto situacích řídí krizovým plánem.

„Kvůli hrozbám spojeným s koronavirem se v minulém týdnu uskutečnilo jednání s Krajskou hygienickou stanicí. Zúčastnili se také zástupci státní policie a hasičů. Dohodli jsme se, jak případně postupovat,“ zmínil mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Modelová situace při potvrzení nákazy

Jak by mohla situace vypadat, pokud by se u pacienta potvrdila nákaza koronavirem popsal náměstek pro léčebnou péči ZZS ZK Dorian Pfeifer.

„Nejdříve na místo kde se nachází pacient, přichází pracovníci hygienické stanice. Ti mimo jiné prověří v jakém je stavu, i kde se před vypuknutím onemocnění pohyboval. Pak přijdou na řadu zdravotní záchranáři, kteří jsou oblečeni v ochranných oblecích s filtroventilačním zařízením“ přiblížil Dorian Pfeifer.

Podle něj je pacient převážen ve speciální, k tomu určené sanitce a umístěný v tzv. biovaku, který ho izoluje od okolního prostředí.

Každý kraj je vybaven minimálně jedním týmem biologické ochrany. V případě potřeby si záchranáři vypomáhají. I oni prochází dekontaminací, kterou jim provedou hasiči, a společně s doprovodným vozem pak převážejí pacienta do nemocnice Na Bulovce v Praze.

Po další dekontaminaci se záchranáři vrací doprovodným vozem zpět. Sanitka, která převážela nakaženého pacienta projde na specializovaném pracovišti dekontaminací.

„Celý postup v těchto situacích máme jasně daný. Spolupracujeme s KHS ZLK i s dalšími složkami IZS. Pravidelně se zúčastňujeme cvičení na toto téma,“ ubezpečil náměstek Pfeifer.

Ale pozor! Koronavirus momentálně není na seznamu vysoce nebezpečných nákaz. Transport pacienta tedy může probíhat s nižším stupněm zabezpečení, který určuje odborník z KHS.

Podle pracovníků Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK), má v případě vypuknutí pandemie každý stát zpracovaný dokument, který stanoví jednotlivé fáze a postupy řešení.

„Česká republika má zpracován Pandemický plán České republiky, tento dokument je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR,“ uvedla za KHS ZK Vendula Ševčíková s tím, že tento plán je nastaven i pro podmínky našeho kraje a jsou do něj zahrnuty všechny instituce, školy, nemocnice i továrny. 

„Úskalí situace kolem koronaviru je i v tom, že nákaza vypukla v v období chřipkové epidemie, lidé cestují a je to jen otázka času, kdy budeme řešit podezření na nákazu“ míní náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické Záchranné služby Zlínského kraje Dorian Pfeifer.

Doplnil, že koronavirus je zrádný v tom, že do vypuknutí nákazy je relativně dlouhá inkubační doba.