Cílem setkání je snaha o výraznější prolínání odborného školství s podnikatelským sektorem. „Naší snahou je vytvoření širokého diskusního fóra pro řešení problematiky týkající se partnerství škol a firem v oblasti realizace počátečního i dalšího profesního vzdělávání,“ uvedl předseda přípravného výboru konference a náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Slovák.

Mezi prvními přednášejícími byl také místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Ten hovořil o zasazení vzdělání do současné ekonomiky. Ještě před zahájením konference slavnostně otevřel učebnový prostor v areálu Střední průmyslové školy (SPŠ) Uherský Brod a ocenil praktické sepětí vzdělávací instituce a výrobního podniku. „Myslím, že mám slušný přehled o tom, jak vypadají taková školská zařízení v Evropě, a musím říct, že to zdejší je srovnatelné s těmi nejlepšími,“ poznamenal ministr.

Otevření nových učeben v areálu praktické výuky SPŠ Uherský Brod hodnotí jako pozitivní vklad konferenci i ředitel školy Rostislav Šmíd. „Umístění učeben do prostředí strojírenské dílny je záměrem a má zdůraznit nezbytnost propojení teorie s praxí,“ naznačil Šmíd.

Na trhu je hlad po odborných profesích

Celostátní setkání zástupců škol a podnikatelského sektoru Škola ve firmě – firma ve škole vzniklo podle organizátorů na základě zvýšené poptávky průmyslové podnikové sféry po skutečných profesionálech v odborných profesích. Jde především o řešení nových podnětů a nápadů, jak co nejvíce propojit teoretické a metodické know–how nabízené vzdělávacími institucemi s konkrétními a adresnými potřebami jednotlivých zaměstnavatelů. Na potřebu vyššího zájmu současné společnosti o profesní vzdělávání poukázal generální ředitel Slováckých strojíren v Uherském Brodě Jiří Rosenfeld. Dvoudenní setkání pořádá Zlínský kraj ve spolupráci se Slováckými strojírnami, a. s., Uherský Brod. Záštitu nad setkáním převzalo ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo pro místní rozvoj.